Dijklander Ziekenhuis opent nieuwe unit voor geriatrische patiënten

Semi Acute Unit Geriatrie (SAUG)

Op 1 november opent het Dijklander Ziekenhuis op locatie Purmerend de Semi Acute Unit Geriatrie (SAUG). Huisartsen kunnen oudere patiënten bij verdenking van een semi-acuut probleem hiernaar verwijzen. Deze patiënten hoeven dan niet naar de spoedeisende hulp (SEH), maar krijgen binnen een dag een compleet behandelplan. Dit zorgt voor betere zorg voor geriatrische patiënten met een semi-acute zorgvraag en verlaagt de werkdruk bij de huisartsen, op de SEH en de verpleegafdelingen.

Onnodig onderzoek
Judella Daal is klinisch geriater bij het Dijklander Ziekenhuis en initiatiefnemer van de unit. Toen zij hoorde over het succes van de SAUG bij het Zuyderland Ziekenhuis, was ze direct enthousiast. “Ouderen met een semi-acuut probleem worden door de huisarts vaak doorverwezen naar de spoedeisende hulp,” zegt Daal. “Daar moet de patiënt vervolgens lang wachten en krijgt meer onderzoeken dan nodig. Ook wordt deze groep patiënten vaak onnodig opgenomen.”

Prettige omgeving
Na 1 november kunnen geriatrische patiënten met een veelheid aan klachten die verergeren, of waar een semi-acuut probleem bijkomt, terecht op de SAUG. Een semi-acuut probleem is een probleem dat urgent is, maar wel planbaar. Daal: “De SAUG is voor deze patiëntengroep een veel prettigere omgeving. Binnen een dag krijgen zij de onderzoeken die nodig zijn en de bedoeling is dat zij daarna naar huis gaan met een behandelplan. Wij noemen dat: de goede zorg voor de patiënt op de goede plek. Daar is iedereen bij gebaat.” 

Samenwerking
Passende zorg op de juiste plek vraagt om netwerkzorg. Daal: “Samenwerking in netwerken is nodig om kennis en kunde te concentreren rondom de patiënt. Alleen door samen te werken, kunnen we er echt zijn voor de patiënt. Samen met onze huisartsen, professionals in verpleeg- en verzorgingshuizen en andere netwerkpartners krijgen we de zorgtransformatie voor elkaar.”

Om de groeiende vraag naar zorg aan te kunnen, werkt het Dijklander Ziekenhuis aan een aantal ambities, waaronder netwerkzorg. We werken samen met andere zorgpartners, omdat we het beste voor onze patiënten willen, ook als wij bepaalde expertise niet zelf in huis hebben. Denk aan huisartsen, de thuiszorg, zorgverzekeraars en (academische) ziekenhuizen. Samen bieden we de juiste zorg op de juiste plek voor onze patiënten. Lees verder