Nieuw regionaal kankernetwerk OncoNoVo+ in Noord-Holland en Flevoland

OncoNovo

Met de oprichting van OncoNovo+ krijgen patiënten met kanker in de provincies Noord-Holland en Flevoland de beste oncologische zorg. 13 ziekenhuizen zijn aangesloten bij het regionale oncologienetwerk. Op 7 november ondertekenden zij de samenwerkingsovereenkomst tijdens een feestelijk oprichtingssymposium. 'We werken samen om de kankerzorg in de toekomst goed, toegankelijk en beschikbaar te houden,' aldus Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van BovenIJ en avondvoorzitter tijdens het oprichtingssymposium.

Voor patiënten betekent de ondertekening dat ze overal in de regio dezelfde hoogwaardige kwalitatieve zorg krijgen. 'Met dit netwerk bedienen we bijna een kwart van het totaal aantal oncologiepatiënten in Nederland. Door kennis en kunde te bundelen in OncoNoVo+ krijgen patiënten de beste zorg op de juiste plek, zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord. Die zorg wordt zoveel mogelijk dicht bij huis of zelfs thuis geleverd waar dat kan. Als hoogspecialistische zorg nodig is, gaat de patiënt naar een expertisecentrum,' aldus Van der Meer. Pieter Poortman, Medisch Manager van het Centrum voor Oncologie van het Dijklander Ziekenhuis: 'Binnen OncoNovo+ wordt nadrukkelijk de patiënt centraal gesteld. Aangepaste en persoonlijke zorg dicht bij de patiënt wordt op een hoger plan gebracht door het delen van kennis en het benutten van de sterkten van elke partner. De onderlinge, al heel korte, lijnen met de omliggende ziekenhuizen worden op deze manier nog weer verder geprofessionaliseerd. Zo is de patiënt altijd verzekerd van de best mogelijk zorg.' 

Betere organisatie van zorg en meer innovatie
De samenwerking richt zich op zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding en een betere organisatie van oncologische zorg in de regio. Door in alle ziekenhuizen dezelfde taal en informatiestandaarden te gebruiken in de patiëntendossiers, betekent dit dat iedereen dezelfde termen gebruikt voor dezelfde begrippen en is onderzoek mogelijk in grotere patiëntgroepen. De uitkomsten van dit onderzoek helpen patiënten van de toekomst. 

Meer kennis en expertise 
De ziekenhuizen hebben dezelfde werkwijze en bundelen kennis en expertise. Het streven is dat 95% van de kankerbehandelingen dicht bij huis zijn. Voor meer specialistische zorg kan het zijn dat patiënt naar een van de expertisecentra binnen het netwerk moet. Na de behandeling daar keert de patiënt weer terug naar het regionale ziekenhuis voor de verdere behandeling, controles en nazorg.

De ziekenhuizen die in het netwerk samenwerken zijn: Amsterdam UMCAntoni van LeeuwenhoekBovenijDijklander ZiekenhuisFlevoziekenhuisNoordwest ZiekenhuisgroepOLVGRode Kruis ZiekenhuisSpaarne GasthuisTergooiZaans medisch CentrumZiekenhuis Amstelland en Ziekenhuis St Jansdal. De plus van OncoNoVo+ staat symbool voor zorginstellingen binnen en buiten de regio die ook willen samenwerken. 

Voor meer informatie, kijk op www.onconovo.nl 

Netwerkzorg
Om de groeiende vraag naar zorg aan te kunnen, werkt het Dijklander Ziekenhuis aan een aantal ambities, waaronder netwerkzorg. We werken samen met andere zorgpartners, omdat we het beste voor onze patiënten willen, ook als wij bepaalde expertise niet zelf in huis hebben. Denk aan huisartsen, de thuiszorg, zorgverzekeraars en (academische) ziekenhuizen. Samen bieden we de juiste zorg op de juiste plek voor onze patiënten. Lees verder