Polikliniek hartfalen Hoorn bestaat twintig jaar

Cardiologen Eric Wierda (tweede van links) en Cathelijne Dickhoff (rechts) zijn samen met verpleegkundig specialisten Riet Schouten (links), Petra op den Kelder (midden) en Caro Bakker (in opleiding, tweede van rechts) verantwoordelijk voor de polikliniek hartfalen bij het Dijklander Ziekenhuis.

“Wij zetten nét dat stapje extra voor onze patiënten”

Deze maand is het tijd voor een feestje op de afdeling cardiologie van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. De polikliniek hartfalen bestaat namelijk twintig jaar. In deze twee decennia heeft de polikliniek zich ontwikkeld tot een polikliniek die hoogwaardige zorg biedt aan haar patiënten, mede door de invoering van innovatieve toepassingen.

Patiënten thuis bezoeken
Eric Wierda is cardioloog bij het Dijklander Ziekenhuis en is samen met zijn collega-cardioloog Cathelijne Dickhoff nauw betrokken bij de polikliniek hartfalen. “Het belangrijkste werk op de polikliniek wordt gedaan door onze hartfalenverpleegkundigen. Bij ons staat de kwaliteit van zorg voorop. Wij zijn daarom al jaren bezig om voor onze patiënten nét een stapje extra te zetten. Zo bezoeken wij al vijftien jaar onze patiënten thuis. Hierdoor kunnen we ze beter observeren en dus ook betere zorg bieden. Dat zorgt ervoor dat de kans kleiner is dat ze opnieuw moeten worden opgenomen.”

Thuis meten
Sinds vorig jaar is de polikliniek ook gestart met telemonitoring. Patiënten die onder controle van het ziekenhuis zijn meten thuis op vaste tijden hun bloeddruk en gewicht en geven dit door via een app. Wierda: “Patiënten hoeven daardoor minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Op afstand houden wij de metingen in de gaten; als de metingen niet gedaan worden of niet goed zijn, trekken we onmiddellijk aan de bel.”

Samenwerking
Onlangs startte de polikliniek met een nieuw project, dat loopt tot komende zomer: hartfalen Connect. Verwacht wordt dat steeds meer mensen last krijgen van hartfalen. Hartfalen Connect draagt eraan bij het toenemende aantal patiënten goed te kunnen blijven begeleiden. Het project is een nieuwe vorm van samenwerken met huisartsen en praktijkondersteuners met als doel om heldere afspraken en protocollen te maken, zodat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Wierda: “Uiteindelijk heeft de patiënt daar heel veel baat bij. We zitten momenteel middenin dit project samen met de huisartsen Bart van Oostendorp en Marieke Poelma en hopen dit over ongeveer zes maanden af te ronden.”

Wetenschappelijk onderzoek
Patiënten met toename van klachten bij hartfalen worden normaal gesproken opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling met plasmedicatie via het infuus. “Samen met onze collega’s in Purmerend zijn wij, in samenwerking met het OLVG, gestart met een nieuwe vorm van behandeling in dagbehandeling met een infuus met plasmedicatie,” zegt Wierda. “Patiënten kunnen zo de meeste tijd verblijven in hun eigen thuissituatie. Deze manier van behandeling is bewezen veilig en wij doen op dit moment wetenschappelijk onderzoek om te onderzoeken of het net zo effectief is.”

Infuus
Tot slot zet de polikliniek ook een stapje extra voor terminale patiënten. “Mensen die aan het einde van hun leven zitten, willen we graag nog wat kwaliteit van leven bieden,” zegt Wierda. “Voor hen is het fijn als ze zoveel mogelijk thuis kunnen zijn. Wij prikken bijvoorbeeld een infuus dat wel een jaar kan blijven zitten. Onze hartfalenverpleegkundigen bezoeken de patiënt thuis. Daardoor kan – mede dankzij de samenwerking met een technisch team van de thuiszorg – de behandeling met plasmedicatie vaak thuis plaatsvinden.”

De polikliniek hartfalen heeft geen wachttijd. Patiënten die dat willen, kunnen in veel gevallen via een verwijzing van de cardioloog of huisarts onmiddellijk terecht.

Meer weten? Patiënt Jaap Dik (70) uit Volendam vertelt hier over zijn ervaring met thuis meten.