Jaarverslag

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af aan patiënten, verwijzers, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden over de wijze waarop het Dijklander Ziekenhuis de cyclus van beleid, inspanningen en prestaties heeft vormgegeven. In de jaarrekening is de financiële verantwoording opgenomen.

2021

Net als 2020 stond ook 2021 wereldwijd in het teken van Covid-19. Met man en macht hebben we gewerkt om onze dagelijkse zorg op peil te houden, te verbeteren en persoonlijker te maken. In het jaaroverzicht leest u de belangrijkste feiten en cijfers en vindt u voorbeelden van een aantal mooie resultaten van het afgelopen jaar.

Jaaroverzicht 2021