Jaarverslag

OK

Het jaarverslag geeft u uitgebreide informatie over de ontwikkelingen in en rond het Dijklander ziekenhuis. Wij leggen hierin verantwoording af aan patiënten, verwijzers, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden over de doelstellingen, activiteiten en de resultaten. Verder wordt aandacht besteed aan kwaliteit en veiligheid, aan personeel en arbeidsomstandigheden en aan de financiële resultaten.

Jaarverslag 2023

In 2023 is door onze ruim 3.100 medewerkers en 250 vrijwilligers hard gewerkt om de best mogelijke zorg te bieden voor iedereen in West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Ook is veel aandacht uitgegaan naar het verstevigen van de samenwerking in de regio met onze netwerkpartners. Op deze manier werken wij aan het toegankelijk houden van de zorg en ondersteuning van onze patiënten. Nu en voor de toekomst. 

In het jaarverslag leest u de belangrijkste ontwikkelingen, mijlpalen en cijfers en vindt u voorbeelden van een aantal zorginhoudelijke initiatieven van het afgelopen jaar.