Jaarverslag

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af aan patiënten, verwijzers, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden over de wijze waarop het Dijklander Ziekenhuis de cyclus van beleid, inspanningen en prestaties heeft vormgegeven. In de jaarrekening is de financiële verantwoording opgenomen.