Organisatie

hal met plant

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het Dijklander Ziekenhuis. De raad van commissarissen heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken. Het stafbestuur is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur, geeft gevraagd en ongevraagd advies en vervult namens de vereniging medische staf een belangrijke rol bij beleidsontwikkeling en strategische beslissingen.

Medezeggenschap

Medezeggenschap binnen de organisatie wordt uitgeoefend door de ondernemingsraad,  de cliĆ«ntenraad en de verpleegkundige adviesraad. Uitgangspunten voor ons organisatiemodel zijn korte lijnen, verantwoordelijkheden die laag in de organisatie zijn gelegd, integraal management en directe contacten tussen leidinggevenden en medische staf voor tactische en operationele aangelegenheden.

Organogram

Bekijk hier het organogram van het Dijklander Ziekenhuis.