Raad van toezicht

De raad van toezicht van het Dijklander Ziekenhuis is samen met de raad van bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en voor de naleving van de principes van de Governancecode voor de zorg.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie.

De raad van toezicht vervult zijn werkgevers-, toezicht-, goedkeurings-, en adviesfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de organisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en zijn eigen samenstelling. Hij doet dat laatste transparant en met inbreng van anderen zoals de raad van bestuur, de ondernemingsraad, de medische staf en de cliëntenraad.

De raad van toezicht past de bepalingen en richtlijnen uit de Zorgbrede Governancecode 2022 toe. Voor inzage in de statuten kunt u contact opnemen met de secretaris raad van bestuur (rvb@dijklander.nl) .

Bij de bezoldiging van de bestuurders wordt uitgegaan van de wettelijke regelgeving op dit gebied (zogenoemde WNT-normering).

Leden

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Remuneratiecommissie:
Piet Batenburg, Renée Barge en Yvonne van der Brugge

Auditcommissie:
Constant Korthout en Yvonne van der Brugge

Kwaliteitscommissie:
Renée Barge en Robert Klautz

Documenten

Over de leden

Piet Batenburg

Dr. P.L. Batenburg

Voorzitter
Piet Batenburg heeft veel ervaring in de zorg. Twintig jaar was hij ziekenhuisbestuurder, waarvan de laatste twaalf jaar als voorzitter van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarvoor was hij werkzaam als medisch specialist. Ook als toezichthouder is hij zeer ervaren; zo is hij op dit moment voorzitter van de raden van toezicht van onder andere het Oogziekenhuis in Rotterdam en van de Nierstichting Nederland.

Renee Barge

Dr. R.M.Y. Barge

Vicevoorzitter
Renée Barge heeft jarenlange ervaring in de zorg. Zij werkte meer dan vijftien jaar als medisch specialist en is 9 jaar lid geweest van de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Als toezichthouder is zij onder andere lid van de raad van toezicht van Hadoks, een organisatie voor huisartsenzorg in Haaglanden, van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties, en van Ipse de Bruggen, een organisatie voor gehandicaptenzorg.

Constant Korthout

Drs. C.T.L. Korthout

Voorzitter auditcommissie
Constant Korthout is een allround CFO met ruime ervaring in een beursgenoteerde omgeving. Tot september 2022 was hij bestuurder en CFRO bij Van Lanschot Kempen. Daarvoor werkte hij als CFO bij de Robeco Groep. Naast toezichthouder bij het Dijklander Ziekenhuis is hij op dit moment ook commissaris bij de ANWB, APG Groep, Knab en BNG Bank. Hij heeft ruime ervaring als toezichthouder opgedaan, o.a. bij een woningcorporatie en tot eind 2017 bij het Franciscus Gasthuis en Vlietland, waar hij als voorzitter van de auditcommissie twee termijnen heeft volgemaakt.

Robert Klautz

Prof. dr. R.J.M. Klautz

Voorzitter kwaliteitscommissie
Robert Klautz is in het dagelijks leven als cardiothoracaal chirurg en hoofd van de afdelingen Cardiothoracale Chirurgie werkzaam in zowel het Leids Universitair Medisch Centrum als het Amsterdam UMC. Hij beschikt daarnaast over bestuurlijke ervaring, onder andere als voorzitter van het Concilium en diverse andere commissies van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en als lid van het bestuur van de Europese Vereniging voor Cardiothoracale Chirurgie. Tevens is hij lid van diverse internationale beroepsorganisaties en het Centraal Medisch Tuchtcollege. Robert beschikt over toezichthoudende ervaring, onder andere als lid van de raad van toezicht van BisLife en het National Cardiovascular Data Registry.

Yvonne van der Brugge

Ir. Y.L. van der Brugge-Wolring

Lid auditcommissie, met aandachtsgebied financiën, ICT & vastgoed
Yvonne van der Brugge is in het dagelijks leven werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij beschikt over bestuurlijke ervaring, onder andere als algemeen directeur van Logius, waarnemend Directeur-Generaal en directeur bij het Rijksvastgoedbedrijf en in directiefuncties bij Vidomes. Daarnaast beschikt zij over toezichthoudende ervaring, als lid van de raad van toezicht van de Stichting Middin, een organisatie voor gehandicaptenzorg.