dhr. dr. C.F.G.M. Smit

dhr. dr. C.F.G.M. Smit

KNO-arts

De heer dr. Smit was als assistent KNO-heelkunde verbonden aan het Militair Hospitaal Dr. A. Mathijsen in het kader van de dienstplicht vervulling. Hij heeft zijn opleiding tot KNO-arts gevolgd in het toenmalige AMC te Amsterdam en heeft er daarna nog 3 jaar als KNO-arts gewerkt. Vervolgens was hij werkzaam als KNO-arts op locatie VU van het Amsterdam UMC. Sinds 2005 combineert dr. Smit dit met het Dijklander Ziekenhuis.

Dr. Smit is in 2001 gepromoveerd met het proefschrift: “Diagnosis and consequences of GER in otolaryngology”. Met dit proefschrift won hij de KNO-jaarprijs voor beste wetenschappelijke onderzoek op KNO-gebied. Dr. Smit is medeoprichter geweest van het Cochleair Implantatie team Amsterdam. Hij is jurylid van de rotsbeendissectieprijs. Verder is hij lid van de American Academy of Otolaryngology, Head&Neck Surgery en van de American Broncho-Esophageal Association. Tevens is hij lid van de werkgroep medisch technische zaken van Eardrop, een stichting die zich inzet voor het opleiden van KNO-artsen in Afrika.

Werkt in