dhr. I.G.H. van der Tol

dhr. I.G.H. van der Tol

MKA-chirurg

Jaar en plaats van afstuderen: 1993, ACTA, Amsterdam Tandarts; 2002, VUmc, Amsterdam Arts

Afstudeerspecialisatie: 2002, kaakchirurg, VUmc, Amsterdam

Specifiek medisch interessegebied: operatieve kaakorthopedie

Meer info
De vooropleiding Tandheelkunde en Geneeskunde volgde de heer Van der Tol aan respectievelijk het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en het VU medisch centrum.

De heer van der Tol werd in 2002 ingeschreven in het specialistenregister voor Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie.  In 2003 benutte hij in kinderziekenhuis 'Armand Trousseau' de mogelijkheid om kennis en vaardigheden rond de problematiek van lip-, kaak-en verhemelteschisis uit te breiden.

Vanaf 2004 is hij lid van de maatschap Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie Noord-Holland Noord. In 2006 werd hij geregistreerd als MKA-chirurg-implantoloog. Naast de implantologie, waaronder de pre-implantologische chirurgie is de chirurgische kaakorthopedie zijn aandachtsgebied. Ook is hij lid van het schisisteam in Alkmaar.

logo nvoi

Werkt in