Els Bakker

mw. E.A.A. Bakker

Verpleegkundig specialist / echoscopist

Els Bakker werkt sinds 1996 binnen de voortplantingsgeneeskunde. Eerst in het Zaans Medisch Centrum, Westfriesgasthuis en later OLVG locatie Oost. In 2022 ben ik benaderd om te komen werken in het Centrum voor kinderwens. 

 

Els: 'Binnen ons centrum ben ik werkzaam als teamcoördinator en verpleegkundig specialist. Ik werk op het grensgebied van de verpleegkunde en de geneeskunde en vind het heel bijzonder om te zien hoe stellen bereid zijn mij te betrekken bij hun kinderwens. Door het traject zo goed mogelijk uit te leggen en zorg op maat te bieden, hoop ik dat de behandelperiode als positief wordt ervaren.'

Werkt in