mw. M.R. Bankras

mw. M.R. Bankras

Arts voor verstandelijk gehandicapten

Mirja Bankras studeerde geneeskunde aan de VU in Amsterdam en doorliep haar coschappen onder andere in het Dijklander Ziekenhuis. Na haar opleiding werkte ze in de kind- en jeugdpsychiatrie. In 2007 is zij begonnen met werkzaamheden bij Leekerweide in Wognum waar ze werd geënthousiasmeerd door mensen met een verstandelijke beperking. Hierna volgde zij de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten aan het Erasmus MC in Rotterdam. Mirja heeft in de zomer van 2013 de poli voor mensen met een verstandelijke beperking op locatie Hoorn overgenomen.

‘De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is specialist op het gebied van de gezondheidszorg voor mensen met een beperking’, zo legt Mirja uit. ‘Bepaalde aandoeningen komen bij hen vaker voor en soms uiten ziekten zich anders waardoor ze niet goed herkend worden. Ook zijn mensen met een beperking vatbaarder voor bepaalde aandoeningen. Om dit zoveel mogelijk proberen tegen te gaan, gaat er veel aandacht uit naar preventie.’
Vragen
Mensen met een beperking of ouders met een kind dat mogelijk een beperking heeft, kunnen bij Mirja terecht met hun vragen over bijvoorbeeld gezondheid, de oorzaak van een beperking, psychiatrische problemen en gedragsproblemen of klachten die moeilijk vanuit andere specialismen verklaard kunnen worden.

 

Werkt in