Borstkankercentrum

foto van de poli Hoorn

Het Dijklander Borstkankercentrum is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van afwijkingen in de borst.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.

Route:
De onderzoeken starten op de afdeling Radiologie, 1e verdieping, poli 50.

 

Route: De onderzoeken starten op de afdeling Radiologie, begane grond, poli 17.

Over de afdeling

Het Dijklander Borstkankercentrum is een samenwerking tussen verschillende specialismen, om zo snel en effectief mogelijk te werken en u optimaal te kunnen behandelen. 

Vermoeden op borstkanker

U bent bij uw huisarts geweest omdat u een verandering heeft bemerkt aan uw borst, of omdat u naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek borstkanker bericht heeft gekregen. De huisarts heeft u hiervoor doorverwezen naar het Borstkankercentrum van het Dijklander Ziekenhuis. U kunt meestal na verwijzing van de huisarts de eerstvolgende werkdag op de polikliniek terecht.

Waar moet u om denken bij uw afspraak?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich met uw verzekerings- en legitimatiebewijs bij de inschrijfbalie of op de afdeling Radiologie. Neemt u de verwijsbrief van de huisarts mee indien deze niet digitaal is verstuurd?

Op de dag van het onderzoek mag u geen bodylotion en/of deodorant gebruiken en de oksels niet ontharen.

Second opinion

Is er in een ander ziekenhuis bij u borstkanker vastgesteld? Dan kunt u bij ons terecht voor een second opinion en/of behandeling. U maakt hiervoor rechtstreeks een afspraak met een van de casemanagers. Zij zorgen dat u een afspraak krijgt en dat alle gegevens worden opgevraagd.

Welke onderzoeken?

Op de afdeling Radiologie wordt eerst een mammografie gemaakt. Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Indien u bent verwezen via het bevolkingsonderzoek borstkanker zijn deze foto’s al digitaal beschikbaar en worden er zo nodig aanvullende foto’s gemaakt. De mammografie wordt vervolgens beoordeeld door de radioloog.

Daarna wordt er eventueel een aanvullende echografie en/of 3D echografie van de borst gemaakt. Echografie maakt met behulp van geluidsgolven het klierweefsel van de borst zichtbaar. Het kan zijn dat op grond van de bevindingen een punctie wordt geadviseerd. Een punctie is het via een naald verkrijgen van vloeistof of weefsel voor verder onderzoek. Dit kan meestal direct aansluitend worden gedaan.

Het kan zijn dat de radioloog een ander aanvullend onderzoek (zoals een MRI) eerst noodzakelijk vindt, dan vindt de punctie eventueel later plaats.

Wanneer op het bevolkingsonderzoek verdacht kalk is geconstateerd wordt er een zogenaamd vacuümbiopt gedaan (punctie onder de mammografie waarbij een groter weefselbiopt wordt genomen). Meer informatie over de voorbereiding op een vacuümbiopt is te vinden op de website, www.dijklander.nl > afdelingen > radiologie en nucleaire geneeskunde > patiëntenvoorlichting.

Na een punctie of indien verder aanvullend onderzoek moet worden gepland wordt u direct doorverwezen naar de casemanager borstkankerzorg.

Casemanager

Iedereen die wordt doorgestuurd via de afdeling Radiologie voor verder onderzoek of een behandeling ondergaat van de borst krijgt een casemanager als aanspreekpunt. Een casemanager is een verpleegkundig specialist/ gespecialiseerd verpleegkundige die gespecialiseerd is in het begeleiden van onderzoek en de behandeling van patienten met borstafwijkingen. Zij regelt alle noodzakelijke vervolgonderzoeken en maakt direct een afspraak bij een van de borstchirurgen voor het bespreken van de uitslagen en het behandelplan.

U kunt tijdens de onzekere onderzoeksfase, behandelfase en de periode daarna voor vragen altijd contact opnemen met de casemanager. Zij zal u zoveel mogelijk begeleiden bij alle onderzoeken en behandelingen. Ook kan zij aangeven bij wie u het beste met specifieke vragen terecht kunt.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Het beste behandelplan wordt met u besproken op basis van de volledige weefseldiagnose. Een volledige weefseldiagnose duurt 1 tot 2 werkdagen. De borstchirurgen van het Dijklander Borstkankercentrum hebben hiervoor gekozen omdat dit het vaakst leidt tot het opstellen van een goed en snel behandelplan.

Om de uitslag met u te bespreken maakt de casemanager een vervolgafspraak op de polikliniek. Het is raadzaam dat u dan uw partner, een vriend(in) of een familielid meeneemt. Twee horen meer dan één.

Multidisciplinair overleg

Het Dijklander Borstkankercentrum is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van afwijkingen in de borst. Om zo snel en effectief mogelijk te werken en u optimaal te kunnen behandelen, is het Dijklander Borstkankercentrum een samenwerking tussen verschillende specialismen. Alle patiënten worden in het multidisciplinaire team besproken. Bij het onderzoek en de behandeling werken al deze behandelaars nauw samen en stellen ze samen, zo nodig, een individueel behandelingsplan voor u op. Dit team bestaat uit mamma-chirurgen, radiologen, internist-oncologen, plastisch chirurgen, pathologen, radiotherapeuten, klinisch geneticus, psychologen en de casemanagers.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Marlène Kok, Hilde Koole, Linda Groenewoud, Truus Smit, Simone Breg of Cynthia Keijzer. Zij zijn de casemanagers. Zij zijn bereikbaar van 8.30 – 9.00 uur, 11.30 – 12.00 uur en  16.00 – 16.30 uur.

Locatie Hoorn: 0229 - 208728
Locatie Purmerend: 0299 - 457426

Foto van de poli Purmerend