Ondersteuning na de behandeling

Geestelijk verzorger

Kanker kan tijdens, maar ook jaren na de behandeling invloed hebben op uw leven. Een peiling van KWF (2017) geeft aan dat 86% van (ex)kankerpatiënten klachten ervaart. Angst en depressie, vermoeidheid en impact op de relatie komen het meest voor. Kanker kan meer invloed op uw leven hebben dan u denkt.

Als uw klachten ervaart, kunnen uw (huis)arts of gespecialiseerd verpleegkundige u verder helpen. Het Dijklander Ziekenhuis biedt de volgende ondersteuning tijdens en na de behandeling:

Continuïteitshuisbezoek

Tussen ziekenhuis en thuiszorg. Het doel van het Continuïteitsbezoek is het bieden van continuïteit in de oncologische verpleegkundige zorg aan kankerpatiënten die al of niet (poli)klinische behandelingen (hebben) ondergaan. De zorg is gericht op het tijdig signaleren en opvangen van problemen die samenhangen met de ziekte en/of de behandeling. Het Dijklander Ziekenhuis biedt samen met de thuiszorg het continuïteitshuisbezoek aan. Door de ziektekostenverzekeraar worden 5 huisbezoeken vergoed. Lees hier meer over in de patiëntenfolder

Geestelijk verzorgers

Geestelijk verzorgers zijn er voor patiënten en hun naasten. Zij zijn beschikbaar om te luisteren en nemen de tijd om met u stil te staan bij wat er in u omgaat. Zij hebben aandacht voor wat voor u belangrijk is. Er kunnen vragen opkomen als: Hoe ga ik het leven verder zin en vorm te geven? Hoe ga ik om met mijn ziekte? Wat betekent mijn ziek-zijn voor mij en mijn naasten? Wat zou ik graag nog willen afsluiten of ontdekken? Lees meer over de afdeling Geestelijke verzorging.

Wegwijzer bij kanker

Op Wegwijzer bij kanker vindt u een overzicht van beschikbare hulp en ondersteuning voor iedereen die getroffen is door kanker. De website is er voor patiënten, ex-patiënten, naasten en nabestaanden. Op Wegwijzer bij kanker vindt u ook een helpdesk waar opgeleide vrijwilligers persoonlijke ondersteuning bieden via telefoon, email en chat.

Inloophuizen

Inloophuizen richten zich op alle niet-medische aspecten van kanker en stellen de kwaliteit van leven centraal. De bezoekers worden in een huiselijke omgeving welkom geheten door gastvrouwen en gastheren die, vaak uit eigen ervaring, weten wat de impact van de ziekte is. Men kan er binnenlopen voor informatie, een luisterend oor, lotgenotencontact of deelname aan een ontspannende of creatieve activiteit. Bijzondere aandacht gaat uit naar de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen die met kanker zijn geconfronteerd.