Hematologie

Foto van rode en witte bloedcellen

Hematologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van het bloed, van de bloedvormende organen zoals het beenmerg, het afweersysteem zoals de lymfklieren en de bloedstolling. De hematoloog diagnosticeert en behandelt zowel goed- als kwaadaardige aandoeningen.  Het oncologisch centrum van het Dijklander Ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van hematologische afwijkingen. Om zo snel en effectief mogelijk te werken en u optimaal te kunnen behandelen, is het oncologisch centrum een samenwerking tussen verschillende specialismen.

Snel naar: Verwijzing, Onderzoek en diagnose, Behandeling, Nazorg of Onze specialisten.

Verwijzing

U bent doorverwezen naar het Dijklander Ziekenhuis door uw huisarts omdat er een afwijking in uw bloed is geconstateerd. Deze afwijking kan wijzen op:

 • Goedaardige aandoeningen (o.a. anemie, bloedtransfusieproblemen)
 • Kwaadaardige aandoeningen (o.a. lymfklierkanker, leukemie, multiple myeloom)

Onderzoek en diagnose

foto van microscoop

Om verder te onderzoeken wat de afwijking is die bij u geconstateerd is, worden er 1 of meer van onderstaande onderzoeken bij u uitgevoerd:

 • Anamnese (voorgeschiedenis, klachten)
 • Bloedonderzoek
 • Beenmergpunctie
 • Lymfklier onderzoek
 • Beeldvormend onderzoek (Echografie, CTscan, MRI, PETscan)

Bij de diagnose wordt voor sommige aandoeningen ook het stadium waarin de ziekte zich bevindt bepaald. Hierbij wordt gekeken of en in welke mate de ziekte zich heeft verspreid door het lichaam. Het stadium waarin de ziekte zich bevindt, bepaalt wat de meest geschikte behandeling is en geeft inzicht in de vooruitzichten, of helpt bij het evalueren van het resultaat van een reeds ingezette behandeling.

Multidisciplinair overleg

Het oncologisch centrum van het Dijklander Ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van hematologische afwijkingen. Om zo snel en effectief mogelijk te werken en u optimaal te kunnen behandelen, is het oncologisch centrum een samenwerking tussen verschillende specialismen. Alle patiënten worden in het multidisciplinaire team samen met het Amsterdam UMC besproken. Bij het onderzoek en de behandeling werken al deze behandelaars nauw samen en stellen ze samen, zo nodig, een individueel behandelingsplan voor u op. Dit team bestaat uit hematologen, internist-oncologen, radiotherapeuten, radiologen, pathologen, psychologen en verpleegkundig specialisten/casemanagers.

Uitslag bespreken
Casemanager

Iedereen die bij de hematologie komt voor verder onderzoek of een behandeling, krijgt een casemanager als aanspreekpunt. Een casemanager is een verpleegkundig specialist/ gespecialiseerd verpleegkundige die gespecialiseerd is in het begeleiden van onderzoek en de behandeling van patiënten met hematologische afwijkingen. Zij coördineert alle noodzakelijke vervolgonderzoeken en afspraken (o.a. bij één van de hematologen voor het bespreken van de uitslagen en het behandelplan).

U kunt tijdens de onzekere onderzoeksfase, behandelfase en de periode daarna voor vragen altijd contact opnemen met de casemanager (verpleegkundig specialist). Zij zal u zoveel mogelijk begeleiden bij alle onderzoeken en behandelingen. Ook kan zij aangeven bij wie u het beste met specifieke vragen terecht kunt.

Behandeling

Patient in de gang

Vóór de start van de behandeling wordt het voorstel voor uw behandeling besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) door een team van specialisten van het Dijklander Ziekenhuis. Er vindt overleg plaats met de Amsterdam UMC (locatie VUmc).  Zodra definitief is vastgesteld welke behandeling en eventuele voorbehandeling nodig is, wordt deze gepland.

Hematologische behandelingen die het Dijklander Ziekenhuis biedt:

 • Chirurgie
 • Chemotherapie/ immunotherapie / target- therapie(doelgerichte therapie)
 • Radiotherapie
 • Ondersteunende behandelingen zoals Bloedtransfusies

Nazorg

Nazorg gesprek

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. De diagnose kanker kan heel bedreigend zijn waardoor ook het gevoel kan spelen dat u geen controle meer hebt.

U, uw partner, kinderen en anderen in uw naaste omgeving hebben de tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Het kan dan goed zijn op zoek te gaan naar een manier om over dit verdriet te praten. Dit kan met vrienden en familieleden maar ook met professionele hulp.

Zorgwijzer voor patiënten met kanker en hun naasten
Als de behandeling achter de rug is, begint u eigenlijk pas de ervaringen van de afgelopen periode te verwerken. Verwerken betekent dat u alles wat u hebt meegemaakt een plekje geeft zodat u weer verder kunt. Om u hierin te kunnen ondersteunen heeft het Dijklander Ziekenhuis een zorgwijzer ontwikkeld met mogelijke nazorg of begeleiding in deze verwerking.

De zorgwijzer bevat informatie voor patiënten met kanker en hun naasten en in het gesprek met uw casemanager kunt u bespreken wat de mogelijke nazorg of begeleiding voor u zou kunnen zijn.

Onze specialisten

Marry Bakker verpleegkundig specialist hematologie, locatie Purmerend. Tel. nr:  0299 - 457 287
Elise van Kwawegen verpleegkundig consulent, locatie Purmerend  0299 - 457 378
Linda Luppens verpleegkundig specialist Hematologie, locatie Hoorn 0229 - 208 674
Hematologen: mw. R. Broers, mw. T van Maanen, mw. C. Klerk

Handige links

https://hematologienederland.nl/

https://www.hematon.nl/lotgenoten