Hematologie

Hematologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van het bloed, van de bloedvormende organen zoals het beenmerg, het afweersysteem zoals de lymfklieren en de bloedstolling. De hematoloog diagnosticeert en behandelt zowel goed- als kwaadaardige aandoeningen.  Het oncologisch centrum van het Dijklander Ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van hematologische afwijkingen. Om zo snel en effectief mogelijk te werken en u optimaal te kunnen behandelen, is het oncologisch centrum een samenwerking tussen verschillende specialismen.

Snel naar:

leukemie

Verwijzing

U bent doorverwezen naar het Dijklander Ziekenhuis door uw huisarts omdat er een afwijking in uw bloed is geconstateerd. Deze afwijking kan wijzen op:

  • Goedaardige aandoeningen (o.a. anemie, bloedtransfusieproblemen)
  • Kwaadaardige aandoeningen (o.a. lymfklierkanker, leukemie, multiple myeloom)

Onderzoek en diagnose

Om verder te onderzoeken wat de afwijking is die bij u geconstateerd is, worden er 1 of meer van onderstaande onderzoeken bij u uitgevoerd:

Bij de diagnose wordt voor sommige aandoeningen ook het stadium waarin de ziekte zich bevindt bepaald. Hierbij wordt gekeken of en in welke mate de ziekte zich heeft verspreid door het lichaam. Het stadium waarin de ziekte zich bevindt, bepaalt wat de meest geschikte behandeling is en geeft inzicht in de vooruitzichten, of helpt bij het evalueren van het resultaat van een reeds ingezette behandeling.

Behandeling

Vóór de start van de behandeling wordt het voorstel voor uw behandeling besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) door een team van specialisten van het Dijklander Ziekenhuis. Er vindt overleg plaats met de Amsterdam UMC (locatie VUmc). Zodra definitief is vastgesteld welke behandeling en eventuele voorbehandeling nodig is, wordt deze gepland.

Hematologische behandelingen die het Dijklander Ziekenhuis biedt:

polikliniek