PGO nu beschikbaar in het Dijklander Ziekenhuis

PGO beschikbaar

Nederlandse zorginstellingen werken samen om digitale uitwisseling van gezondheidsinformatie mogelijk te maken. Het initiatief hiervoor komt vanuit de overheid en de Nederlandse Patiënten Federatie. Het Dijklander Ziekenhuis werkt hier ook aan mee en het PGO is nu ook voor u beschikbaar. 

Wat is het verschil met Mijn Dijklander?
In Mijn Dijklander zijn alleen medische gegevens vanuit het ziekenhuis beschikbaar. Wanneer u bij meerdere zorgaanbieders komt voor afspraken, dan heeft u te maken met meerdere patiëntenportalen. In een PGO kunt u de gegevens van meerdere zorgaanbieders zetten, zodat u op 1 plek alle gezondheidsinformatie kunt inzien.

Direct gebruik maken van een PGO
Scan de onderstaande QR code om direct de gegevens van Dijklander Ziekenhuis te koppelen aan uw PGO.

QR code PGO

Meer informatie