Verpleegkundig stafbestuur (VSB)

Het verpleegkundig stafbestuur (VSB) is een adviesraad voor verpleegkundigen. Wij volgen ontwikkelingen, beroepsinhoudelijk en op zorggebied. Wij vragen input vanaf de werkvloer en pikken zo goed mogelijk signalen op. Van hieruit geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan bijvoorbeeld de raad van bestuur. Ook participeren wij in verschillende werkgroepen en platforms.

Ambitie

De ambitie van het VSB is het versterken van de zeggenschap van de verpleegkundigen.

Visie

Onze visie is dat de verpleegkundige zelf beslist over de eigen beroepsontwikkeling en vakinhoud. Daarvoor is nodig dat het VSB samenwerkt met de raad van bestuur en als gelijkwaardige partner van de medische staf/stafbestuur wordt gezien.

We willen dit bereiken door het ontwikkelen van de ‘professionele identiteit’ en ‘professionele zeggenschap’ van de verpleegkundige binnen het Dijklander Ziekenhuis. Kenmerken hiervan zijn:

 • Verpleegkundige expertise op elk niveau benutten;
 • Verpleegkundige voert zelf regie op de eigen beroepsontwikkeling en –uitoefening;
 • ‘Niets over ons, zonder ons’ (B. Buurman, bestuursvoorzitter V&VN): verpleegkundigen hebben zeggenschap en nemen besluiten over de verpleegkundige beroepsuitoefening;
 • Er is ruimte voor verpleegkundige ontwikkelingen;
 • Professionele zeggenschap dient te leiden tot goede patiënt-uitkomsten en tevreden verpleegkundigen.

Het resultaat hiervan is:

 • tevreden patiënten
 • tevreden professionals
 • hogere kwaliteit van zorg, o.a. door verbeterde patient-uitkomsten
 • betere positie op de arbeidsmarkt

Wat doen wij?

Het VSB organiseert de calamiteitenbesprekingen, een jaarlijkse speciale actie rondom de Dag van de Zorg, geeft advies - gevraagd en ongevraagd - en is onder andere betrokken bij het project Verpleegkundig Leiderschap.

Het VSB bestaat uit de volgende leden:

 • Paulien Oranje, voorzitter (adviseur Leren en ontwikkelen bij het Leerhuis)
 • Lotte Takken, vice voorzitter (projectleider zorg klinieken)
 • Leonie Mooser, bestuurslid (verpleegkundige kortverblijf en dagcentrum)
 • Claudia Engenhulst, bestuurslid VAR (teamleider zorg interne geneeskunde en MDL/nefrologie)
 • Irella de Vos, bestuurslid (centrumhoofd oncologie, longgeneeskunde, MDL/nefrologie en interne geneeskunde)
 • Angelique Oud, bestuurslid (consulent palliatieve zorg en verpleegkundige IC)
 • Anna Teeuw, bestuurslid (regieverpleegkundige chirurgie)

Wil je contact opnemen met het VSB? Dat kan via vsb@dijklander.nl. Je kunt het VSB ook volgen op Instagram.