Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis is samen met de raad van bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en voor de naleving van de principes van de Governancecode voor de zorg.

Leden

De raad van commissarissen bestaat uit de volgende leden:

• Roy Lantain, voorzitter
• Piet Batenburg, vicevoorzitter
• Constant Korthout
• Harmen Ettema
• Robert Klautz
• Yvonne van der Brugge
• Renée Barge

Remuneratiecommissie:
Roy Lantain, Piet Batenburg en Yvonne van der Brugge

Auditcommissie:
Harmen Ettema, Constant Korthout en Yvonne van der Brugge

Kwaliteitscommissie:
Renée Barge en Robert Klautz

Bekijk hier de Governancecode voor de zorg.