Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis is samen met de raad van bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en voor de naleving van de principes van de Governancecode voor de zorg.

Leden

De raad van commissarissen bestaat uit de volgende leden:

• Roy Lantain, voorzitter
• Lex Baaij, vicevoorzitter
• Harmen Ettema
• Robert Klautz
• Yvonne van der Brugge

Remuneratiecommissie:
Roy Lantain

Auditcommissie:
Harmen Ettema, Lex Baaij en Yvonne van der Brugge

Kwaliteitscommissie:
Robert Klautz

Bekijk hier de Governancecode voor de zorg.