Problemen aan het oor

Afhankelijk van de gestelde diagnose is er meestal een speciale behandeling voor elk oorprobleem. Dit kan variëren van oordruppels, een oortampon, aanstippen van de binnenkant van het oor of een operatie. Ooroperaties zijn o.a. het schoonmaken van het chronisch ontstoken oor, gehoor verbeterende operaties of het dichtmaken van een gat in het trommelvlies.

Behandelingen

  • Schoonmakende (sanerende) operatie bij een chronisch ontstoken oor

Bij een chronische middenoorontsteking is het slijmvlies in het middenoor (het gedeelte achter het trommelvlies) langdurig ontstoken. Het slijmvlies is hierbij verdikt. Dit kan leiden tot pijn, vocht uit het oor en/of verminderd gehoor. Soms groeit er huidweefsel in het middenoor dat er niet thuishoort en schade aan het oor kan veroorzaken, dit heet ‘cholesteatoom’. Soms kan het regelmatig schoonmaken van het oor door de KNO-arts en/of speciale oordruppels onvoldoende verbetering geven. Dan kan het nodig zijn om onder algehele narcose een schoonmakende (sanerende) operatie van het oor te verrichten. Via de uitwendige gehoorgang of via een snee achter het oor (waarbij de oorschelp naar voren wordt geklapt) wordt met behulp van een operatiemicroscoop het middenoor benaderd en ziek/ontstoken slijmvlies en bot verwijderd. 

  • Gehoor verbeterende operaties

Afhankelijk van de gevonden oorzaak van uw klachten, kan de KNO-arts u een voorstel doen voor een gehoor verbeterende operatie. Niet alle gehoorklachten kunnen met een operatie worden verholpen. De KNO-arts bespreekt dit met u.

  • Trommelvliesperforatie

Als er een gaatje (perforatie) in het trommelvlies is ontstaan, is er minder trommelvlies over om het geluid op te vangen. Zo ontstaat gehoorverlies. Ook kan zwem-, bad- of douchewater direct in het middenoor lopen en daar een ontsteking veroorzaken. De KNO-arts kan via de gehoorgang of achter de oorschelp langs bij het trommelvlies komen, waarna het gaatje in het trommelvlies wordt gesloten. Vaak maakt de KNO-arts hierbij gebruik van uw eigen weefsel, zoals bindweefsel of kraakbeen. Dit weefsel wordt onder het gaatje gelegd, waarover het trommelvlies dicht kan groeien.

  • Trommelvliesbuisje plaatsen

​​​​​​​Als de buis van Eustachius (zie afbeelding) niet goed werkt, ontstaat onderdruk in het middenoor waardoor het trommelvlies naar binnen wordt getrokken. Door de onderdruk kan het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken en vocht afscheiden. Hierdoor raakt het middenoor gevuld met vocht in plaats van met lucht. Bij kinderen tussen de twee en zes jaar komt deze aandoening vaak voor, meestal aan beide oren. Vaak geneest dit vanzelf binnen enkele weken tot maanden, zonder blijvende schade. Als de afwijking echter langer blijft bestaan of leidt tot oorontstekingen, hinderlijk gehoorverlies en/of andere langdurige klachten, kan het plaatsen van een trommelvliesbuisje zinvol zijn. Met het trommelvliesbuisje verdwijnt de onderdruk en daarmee het vocht uit het middenoor. Bij kinderen worden trommelvliesbuisjes onder algehele narcose geplaatst, dit gebeurt op de Kinderdagbehandeling (zie folder). Bij volwassen worden trommelvliesbuisjes in het algemeen onder lokale verdoving op de polikliniek geplaatst.  

  • Verstopte gehoorgang

​​​​​​​Uw KNO-arts gebruikt instrumenten (haakjes, lisjes en een stofzuigertje) om – al naargelang de aard van het oorsmeer (dik, dun, hard, korrelig, enzovoorts.) – zo voorzichtig mogelijk het oorsmeer uit uw gehoorgang naar buiten te werken. Dit noemt de KNO-arts een ‘oortoilet’ en gebeurt meestal met een oormicroscoop.

  • Gevoel van druk op de oren

​​​​​​​Bij het ervaren van druk op de oren, speelt de buis van Eustachius een belangrijke rol (zie afbeelding). De buis van Eustachius verbindt het middenoor (gedeelte van het oor achter het trommelvlies) met de neus, waardoor de druk in het middenoor wordt geregeld. De KNO-arts zal de beweeglijkheid van het trommelvlies meten. Als de onderdruk in uw oor het gevolg lijkt te zijn van gezwollen neusslijmvlies, kunt u het advies krijgen om een neusspray te gebruiken. Soms wordt geadviseerd om een sneetje in het trommelvlies te maken of een trommelvliesbuisje te laten plaatsen. Deze klacht is in de praktijk echter vaak heel moeilijk te verhelpen.

Afbeelding van oor- binnenoor
Bron: website van de Nederlandse Vereniging voor KNO
  • BAHA (Bone Anchored Hearing Aid: botverankerd hoortoestel)

​​​​​​​Een BAHA is een bijzonder soort hoortoestel dat het geluid via het bot doorgeeft aan het binnenoor. Uw KNO-arts kan een BAHA voorschrijven als u geen gewoon hoortoestel kan dragen. Dit zal altijd in samenwerking met een Audiologisch Centrum gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij regelmatig terugkerende looporen en/of ontstekingen door afsluiting van de gehoorgang met het oorstukje van een gewoon hoortoestel.

  • Oorschelpcorrectie (flapoorcorrectie)

Zie meer informatie op de pagina over cosmetische operaties.

Folders

Schoonmakende (sanerende) ooroperaties
Gehoorverbeterende ooroperaties
Nazorgformulier KNO Dagcentrum
Trommelvliesbuisjes bij kinderen
Dagbehandeling Kind & Jeugd
Naar het ziekenhuis
Trommelvliesbuisjes bij volwassenen