dr. P. Poortman

dhr. dr. P. Poortman

Chirurg

Pieter Poortman is opgeleid in het Elisabethziekenhuis in Tilburg en in de VUMC in Amsterdam. Hij heeft een specialisatie/differentiatie gedaan op het gebied van de oncologische chirurgie. Aandachtsgebied: Oncologie en laparoscopie. Zijn promotie-onderzoek heeft als titel “Assessment of Ultrasonography and Computed Tomography in the Diagnostic Strategy of Suspected Appendicitis”. Naast de oncologische chirurgie zal zijn aandachtsgebied liggen op de laparoscopische colonchirurgie.

Pieter Poortman is opgeleid in het Elisabethziekenhuis in Tilburg en in de VUMC in Amsterdam. Hij heeft een specialisatie/differentiatie gedaan op het gebied van de oncologische chirurgie.

Zijn promotie-onderzoek heeft als titel “Assessment of Ultrasonography and Computed Tomography in the Diagnostic Strategy of Suspected Appendicitis”.

Naast de oncologische chirurgie ligt zijn aandachtsgebied op de laparoscopische colonchirurgie.

Aanwezig:

Dinsdag: poli, middag: pok
Woensdag: poli, middag: OK/poli
Vrijdag: poli/pok*, middag: OK/poli*

* : om de week
 pok: poliklinische OK

Werkt in