dhr. J.N. Vermeulen

dhr. J.N. Vermeulen

Internist-infectioloog

Joost Vermeulen houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van infecties en andere ontstekingsziekten. Zijn speciale aandacht heeft het gebruikt van antibiotica, vooral het beperken van het onnodig gebruik ervan.

Daarbij staat de patiënt centraal. Het doel daarbij is dat de patiënt zoveel mogelijk het leven kan leiden dat hij/zij wil, zo min mogelijk gehinderd door klachten, de aandoening of eventuele behandeling.

Bij infecties gaat het vaak om acute ziektebeelden die op de spoedeisende hulp worden gezien of waarbij patiënten worden opgenomen.

Voorbeelden van klachten of ziektebeelden die Vermeulen op de poli ziet zijn:
– aanhoudende of terugkerende koorts
– terugkerende infecties waarbij gedacht wordt aan een gestoorde afweer
– ziekte van Lyme
– tuberculose
– HIV (behandeling vindt niet plaats in ons ziekenhuis)
– hepatitis B en C
– vasculitis
– systeemziektes als SLE aan Sjögren
– eradicatie van MRSA of normaal gevoelige S. aureus

Werkt in