Foto van klinisch chemicus N. Brouwer

mw. dr. N. Brouwer

Klinisch chemicus

Nannette Brouwer volgde haar studie Medische biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarop volgde een promotieonderzoek medische immunologie bij Sanquin/Uva. Haar specialisatie tot klinisch chemicus in MCA (nu Noordwest Groep) rondde zij af in 2013.

Haar aandachtsgebieden zijn transfusie, semenanalyse en IUI, Point of Care testen, auto-immuun diagnostiek en allergie.

Combinatie
Ze koos voor dit vak, omdat: “Ondanks dat we niet vaak direct contact met de patiënt hebben, kan onze bijdrage in het diagnostisch traject van een patiënt heel waardevol zijn. De combinatie van technische laboratoriumaspecten en klinische vraagstukken boeit mij."

Een goede dag
Op de vraag wanneer ze lekker heeft gewerkt, vertelt Nannette: “Als ik samen met onze kernanalisten, key-operators, analisten en bloedafnamemedewerkers mooie stappen heb gezet in procesverbeteringen. Samen werken aan efficiënte zorg/diagnostiek met behoud van de kwaliteit en service.”

En verder?
“Ik woon in de Middenbeemster met mijn man en twee zonen. Ik sport, reis en wandel graag.
Nationaal en internationaal ben ik betrokken bij het ontwikkelen van methoden om referentie-intervallen of klinische beslisgrenzen vast te stellen voor diverse laboratorium testen.”

Werkt in