mw. J.A. Zondervan

mw. J.A. Zondervan

Revalidatiearts

Mw. Zondervan is in 1995 in Amsterdam afgestudeerd als basisarts. In 2004 rondde ze haar opleiding tot revalidatiearts af in het Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA), Revalidatiecentrum De Trappenberg te Huizen en het MCA te Alkmaar. In datzelfde jaar in ze verbonden aan locatie Hoorn.