Revalidatiegeneeskunde

Wandelen aan een loopbrug

Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen zijn in het bewegingsapparaat (zoals spieren en botten) of zenuwstelsel (zoals aansturing van spieren, het denken, het spreken). Hierdoor kunnen problemen ontstaan in het uitvoeren van alledaagse bezigheden. Hierbij kunt u denken aan lopen, fietsen, schrijven, sporten en spreken. Dit kan leiden tot minder goed meedoen in de maatschappij; zelfstandig functioneren in huis, vrije tijdsbesteding, sociale contacten, werk. Revalidatie heeft als doel indien mogelijk de stoornissen te verminderen, activiteiten te vergroten en deelname aan de maatschappij te verbeteren.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Voor vragen over afspraken revalidatiearts of andere vragen voor revalidatiearts
Bereikbaar: werkdagen van 8.00 - 16.45 uur
Route: begane grond, poli 38
Voor vragen over afspraken therapie, planning of het afmelden van een behandelafspraak in Hoorn
Bereikbaar: werkdagen van 8.00 - 17.00 uur
Route: begane grond, poli 38

 
werkdagen van 8.15 tot 16.45 uur
Route: Locatie 22, begane grond 
werkdagen van 8.15 tot 16.45 uur
Polikliniek Revalidatiegeneeskunde Volendam: eerste verdieping poli Noord

Over de afdeling

De revalidatiearts, eventueel met het revalidatieteam, behandelt, adviseert en begeleidt patiënten met aandoeningen van het bewegingsapparaat en/of zenuwstelsel om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren en kwaliteit van leven te vergroten.

Er zijn diverse diagnoses waarmee u bij de revalidatiearts terecht kunt:

  • Niet-aangeboren hersenletsel zoals een beroerte, bloeding in de hersenen of hersenletsel door een ongeval
  • Neurologische aandoeningen, zoals Multiple Sclerose (MS) of ziekte van Parkinson.
  • Aanhoudende pijnklachten van het bewegingsapparaat
  • Voetproblemen door reumatoïde artritis, pijn of diabetische polyneuropathie
  • Amputatie van voet of been
  • Neuromusculaire aandoeningen zoals amyotrofische lateraal sclerose (ALS)
  • Ontwikkelingsachterstand of aangeboren afwijkingen bij kinderen van 0-18 jaar
  • Gecompliceerde handproblemen

U kan naar de revalidatiearts worden verwezen door de huisarts of een andere medisch specialist. Na de verwijzing volgt er een eerste afspraak op de polikliniek bij de revalidatiearts. In dit gesprek worden de klachten besproken en de gevolgen hiervan op dagelijkse activiteiten. Daarnaast wordt vaak lichamelijk onderzoek verricht. Indien nodig wordt aanvullend onderzoek verricht.

Samen met u wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om het functioneren te verbeteren. Soms kan dit een advies zijn of een verwijzing naar een eerstelijns therapeut in uw woonomgeving. Soms is behandeling door de revalidatiearts nodig, zoals medicatie, injectie of een hulpmiddel (spalk, brace, orthopedische schoen). Indien het een complexe vraag is kan de revalidatiearts interdisciplinaire medisch specialistische behandeling adviseren. Dit is een revalidatiebehandeling waarbij een team van therapeuten van de revalidatieafdeling van het Dijklander ziekenhuis u begeleiden met en onder eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts.

Werkwijze

Het eerste gesprek met de revalidatiearts vindt vaak plaats op de polikliniek Revalidatie. Er zijn ook spreekuren waarbij de revalidatiearts u samen met een orthopedisch schoenmaker, orthopedisch instrumentmaker of therapeut ziet. Als uw verwijsvraag al specifiek is, passend bij deze spreekuren, kunt u hier worden gezien. Hierdoor kan er vaak sneller een advies worden gegeven of behandeling worden opgestart. Een aantal van deze spreekuren vinden op een andere locatie plaats, dit wordt in de afspraakbevestiging aan u doorgegeven.

In sommige gevallen bent u opgenomen voor een ander medisch specialisme en wordt de revalidatiearts ingeschakeld omdat er een specifieke vraag is voor de revalidatiearts, bijvoorbeeld over revalideren na de opname. De revalidatiearts kan hierbij adviezen geven en indien nodig het revalidatieteam inzetten.

Er zijn diverse therapeuten werkzaam op de afdeling revalidatie: ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, medisch maatschappelijk werker, klinisch (neuro)psycholoog, orthopedagoog en diëtist. De revalidatiearts zal de therapeuten inschakelen die nodig zijn voor uw interdisciplinaire revalidatiebehandeling. Voor meer informatie over de therapeuten kunt u de folder Algemene informatie raadplegen.

Oefeningen aan een wandrek

Wachttijden

Deze wachttijden zijn afhankelijk van uw persoonlijke en medische situatie en kunnen daarom in de praktijk afwijken.

Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Regulier - 14 dagen 32 dagen 51 dagen