Laura Grootveld

mw. L.R. Grootveld

Revalidatiearts

Laura Grootveld is allround volwassen revalidatiearts op de locatie Purmerend. In 2012 heeft zij de opleiding Geneeskunde op het VUMC afgerond. Vervolgens heeft zij in 2019 de opleiding tot revalidatiearts voltooid.

Laura is allround volwassen revalidatiearts met als aandachtsgebieden amputatie en prothesiologie, handrevalidatie, klinische consulten en technisch spreekuur met orthopedisch instrumentmaker.

Daarnaast is zij lid van de beroepsvereniging (V.R.A) en Stichting Revalidatie Noord- Holland (S.R.Z.).

Werkt in