Foto volgt

mw. J.E. de Goeij

Verpleegkundig specialist

Jolanda de Goeij volgde haar opleiding tot verpleegkundig specialist aan Hogeschool Inholland en rondde deze af in 2007.