Marjan

mw. M. Mirkarim

Physician assistent

Marjan Mirkarim is geboren in Teheran en woont sinds haar 14e in Nederland. In 2022 is zij als Physician Assistant (PA) in Oogheelkunde afgestudeerd met als aandachtsgebied de oogziekte glaucoom en macula degeneratie. 

Sinds juni 2023 is Marjan als PA bij Dijklander Ziekenhuis werkzaam. Ze werkt met heel veel plezier op de afdeling oogheelkunde in Hoorn/Purmerend en ook al woont zij niet in de buurt, voelt ze zich toch een echte Dijklander. Nuchterheid, eerlijkheid en directheid zijn Marjan op het lijf geschreven.

Oog voor de patiënt

‘Ik heb als kind in Iran mijn geliefde opa geleidelijk aan blind zien worden en we wisten niet waarom. Na zijn dood ben ik dat gaan uitzoeken en het bleek dat hij door de oogziekte glaucoom en zijn diabetes zijn zicht aan beide ogen kwijtraakte. Wij wisten toen niet hoe belangrijk de therapietrouw in geval van glaucoom was en intravitreale injecties bestonden toen niet voor behandeling van diabetische retinopathie. Ik weet hoe het is als een geliefde zijn zicht door een oogaandoening verliest. Daarom ben ik extra gemotiveerd om tijdens mijn spreekuren voor zowel de patiënt als de begeleiders de tijd te nemen om duidelijk en uitgebreid uitleg over de oogaandoening en de behandeling ervan te geven.’ 

Toekomstplannen

'Mijn afstudeeronderzoek ging over de invloed van intravitreale injecties op de oogdruk en daarmee mogelijk indirect een verhoging van de risico op ontwikkelen van glaucoom. Ik zie me zelf in de toekomst een wetenschappelijke onderzoek over dit onderwerp doen.'

Vrije tijd

'Naast haar werk brengt Marjan veel tijd door met haar familie en vooral haar 5 jonge neefjes en nichtjes. Als ze nog tijd over heeft besteedt zij die graag aan (portret) fotografie & videografie en kijken naar haar favoriete soapseries.'

Afdeling
Werkt in