Marieke

mw. M.M.C. Jak

Physician assistant

In 2021 rondde Marieke Jak haar opleiding tot physician assistant af aan de Hogeschool Inholland in Amsterdam. Met als specialisatie oogheelkunde. Sinds 2012 werkt Marieke in het Dijklander Ziekenhuis, waar ze begonnen is als optometrist.

‘Ik ben een allround physician assistant met extra aandacht voor de medische retina, intra-vitreale injecties en glaucoom.’, zo vertelt Marieke. ‘Een goede communicatie met patiënten vind ik heel belangrijk. Voor uitleg geven aan de patiënt neem ik dan ook de tijd.’

Prachtig vak

Marieke werkt met veel plezier op de afdeling oogheelkunde op onze locatie in Hoorn. ‘Oogheelkunde is een prachtig vak. Het oog is een heel mooi orgaan, de iris heeft bijvoorbeeld prachtige kleuren. Daarbij is het dankbaar werk om bij te dragen aan behoud en optimalisatie van het zicht. Ons zicht is ontzettend belangrijk voor ons functioneren. Daarnaast biedt het vak ook genoeg diversiteit met zowel beschouwende als chirurgische aspecten.’

Omdat zij geboren is in Hoorn, was werken in het Dijklander Ziekenhuis een logische stap voor Marieke. ‘Het ziekenhuis en de patiënten voelen als thuis met hun nuchterheid, eerlijkheid en directheid. Oogheelkunde is een drukke polikliniek, maar voor iedereen de tijd nemen blijft belangrijk. Als de patiënten tevreden zijn dan ben ik dat ook.’

En verder?

Marieke is getrouwd en moeder. In haar vrije tijd gaat zij graag wandelen, lezen, muziek luisteren, reizen of schilderen.

Afdeling
Werkt in