mw. N.M. Weggelaar

mw. N.M. Weggelaar

Kinderarts

Nielske Weggelaar kreeg haar opleiding in het Emma Kinderziekenhuis AMC en heeft als algemeen kinderarts een brede belangstelling. Zij presenteerde haar onderzoek naar de lange-termijneffecten van de behandeling van kinderen met een B-cel-Non Hodgkin Lymfoom in New York en Caïro.

Nielske schreef met Jamiu Busari, die ook in het toenmalige Waterlandziekenhuis werkte, een review over kinderen met spraak-taal achterstand en zij deed belangrijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs aan specialisten in opleiding. Binnen de algemene kindergeneeskunde zijn de sociale pediatrie, eetstoornissen, obesitas en hemangiomen haar speciale aandachtsgebieden.

Afdeling
Werkt in