mw. Y.E.M. Thomasse

mw. Y.E.M. Thomasse

Kinderarts

Yolande Thomasse is opgeleid in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Isala Kliniek in Zwolle. Vanaf 2001 heeft zij als kinderarts een jaarop de afdeling neonatologie gewerkt en aansluitend de opleiding tot kinderintensivist gevolgd in de Beatrix Kinderkliniek van het UMCG. Tot 2008 was zij werkzaam op de Kinder-intensive Care en hield zich vooral bezig met zorg rondom ernstig zieke kinderen. Eind 2008 heeft zij de keuze gemaakt om als algemeen kinderarts in het toenmalige Westfriesgasthuis te gaan werken en het vak in de volle breedte te gaan uitoefenen.

Binnen de algemene kindergeneeskunde zijn de allergologie, longziekten, kindermishandeling en acute kindergeneeskunde haar speciale aandachtsgebieden.

Van baby tot puber
"Waarom kindergeneeskunde het prachtigste vak is? De kindergeneeskunde is bij uitstek een vak dat heel erg breed is, we behandelen kinderen met aandoeningen van allerlei verschillende orgaansystemen (hart, longen, nieren, etc). Daarnaast behandelen we een hele generatie van baby tot puber; van acute problemen tot chronisch zorg, medische en daarnaast ook veel psychosociale problemen. Dat kan natuurlijk niet zonder een goede samenwerking met de eerste lijn (huisartsen, consultatiebureau’s en de wijkteams) , maar ook met de Academische Ziekenhuizen in Amsterdam; in deze samenwerking investeren we."

Aandacht
Yolande werkt met veel plezier in het vernieuwende en ambitieuze Dijklander Ziekenhuis. Zaken als goede en veilige zorg en vooral ook aandacht voor het kind en zijn of haar ouder/verzorger zijn voor haar erg belangrijk. Ook vindt zij het een uitdaging om jonge dokters op te leiden. Ook daar besteedt de vakgroep kindergeneeskunde veel tijd aan.

Afdeling
Werkt in