Medisch maatschappelijk werk

Groepsfoto van de maatschappelijk werkers

De afdeling Medisch maatschappelijk werk van het Dijklander Ziekenhuis biedt begeleiding/behandeling aan u als patiënt en aan uw naasten. Ten gevolge van ziekte, een ziekenhuisopname en/of medische behandeling kunt u psychosociale en emotionele problemen ervaren, die uw medische behandeling en het herstel kunnen beïnvloeden.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Secretariaat Psychiatrie & Medische Psychologie en Medisch Maatschappelijk Werk

Secretariaat Psychiatrie & Medische Psychologie en Medisch Maatschappelijk Werk

Over de afdeling

De medisch maatschappelijk werker kan met u in gesprek gaan, als u poliklinisch onder behandeling bent of in het ziekenhuis ligt. 

In een gesprek met de medisch maatschappelijk werker bespreekt u welke vragen/zorgen u heeft. Samen maakt u afspraken over het verloop van de hulpverlening. De medisch maatschappelijk werker maakt deel uit van het behandelteam van artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Als het de behandeling ten goede komt, wordt hierin informatie gedeeld.

De medisch maatschappelijk werker kan u onder andere helpen bij:

  • De verwerking van ziekte, gezondheidsverlies. Ondersteuning bij het omgaan met een veranderde situatie en/of bij het vinden van een nieuw perspectief. Het terugvinden van uw eigen kracht.
  • Palliatieve zorg: slecht-nieuws gesprek, hoe omgaan met de laatste levensfase, meedenken in ethische afwegingen en keuzes, systeembegeleiding (gezin/familie). 
  • Spanningen in relatie met uw naasten/mantelzorgers. Ziekte is niet alleen indringend voor u als patiënt, maar ook voor uw naasten. Dit kan tot spanningen in de relatie leiden.
  • Veiligheid: verwaarlozing, overbelaste mantelzorger, het ontbreken van passend onderdak, spanningen thuis. Vermoeden of sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bemiddeling bij onenigheden of klachten.
  • Informatie en advies en bemiddeling bij praktische gevolgen van ziekte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als werk, financiën, huisvesting en/of wet- en regelgeving.
  • Vragen ten aanzien van sociale voorzieningen, zorgen om financiën en werk. Samen met u wordt in kaart gebracht welke problemen er spelen en wat er nodig is om tot een passende oplossing te komen.

Verwijzing

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met medisch maatschappelijk werk, dan kunt u deze inschakelen via uw behandeld arts of uw verpleegkundige. U kunt ook zelf direct contact opnemen met de afdeling, om advies te vragen of voor het maken van een afspraak.  

Wachttijden

De gemiddelde wachttijd voor locatie Hoorn is 1 week en voor locatie Purmerend 3 weken. 

Wandelen