dhr. J.P. van Roy

dhr. J.P. van Roy

Anesthesioloog

J.P. van Roy (John) is t/m 1992 opgeleid tot basisarts in Maastricht . In 2002 is hij in Utrecht afgestudeerd als anesthesioloog. Binnen zijn vakgebied is hij gespecialiseerd in algemene anesthesiologie, kinderanesthesiologie, planning & organisatie.

"Ik kom uit een gezin van bouwers. Geneeskunde was daarom niet vanzelfsprekend. Ik was meer geïnteresseerd door de werking van het menselijk lichaam dan door bouwtekeningen of -berekeningen. Iets goeds doen voor de mensen ten aanzien van hun hoogste goed, gezondheid, was de inspiratie voor mijn medische opleiding," vertelt John.

Keuzemogelijkheden
Zijn interesse voor de anesthesiologie kwam pas laat in zijn medische studie. "In een groot ziekenhuis waar ik stage liep, merkte ik dat het stabiliseren van kritieke patiënten onder leiding van de anesthesioloog gebeurde. De combinatie van doen en denken in dit vakgebied bevalt mij prima. Je krijgt met allerlei patiënten te maken - van piepjong tot stokoud. Hoewel het idee leeft dat een anesthesioloog nauwelijks contact heeft met een patiënt, is dat in de loop van de tijd ingrijpend gewijzigd. Uitleg over verwachtingen en voor- of nadelen van een bepaalde anesthesietechniek aan mensen is een belangrijk onderdeel van ons werk geworden. Mensen worden overspoeld met informatie en dat blijkt de keuzemogelijkheden niet makkelijker te maken."  

Sfeer
Toen John in 2002 voor de allereerste keer het toenmalige Westfriesgasthuis bezocht, voelde hij een goede sfeer. "Ik ben gevoelig voor sfeer. De ambitie straalde er vanaf. Ik had toentertijd de keuze uit vier ziekenhuizen waar ik kon gaan werken en ik heb uit volle overtuiging voor ons ziekenhuis gekozen."

Einddoel
John gaat met een lekker gevoel naar huis als het ertoe deed wat hij moest doen. "Dat kan betrekking hebben op contacten met patiënten, technische uitvoering van een anesthesie of samen met collega's  iets bereikt hebben waardoor een proces kwalitatief beter verloopt. Als er iets moeilijks op mijn weg komt  loop ik daar niet voor weg. Resultaat is het einddoel."

En verder
Johns gezin is een doktersgezin. Dat vergt goede afstemming om werk en privé in balans te houden. "Zeker met twee jonge kinderen. Vanuit mijn vroegere opleidingen blijft de interesse voor films, voorstellingen en boeken. Reizen is ook prima aan mij besteed. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief. Omdat ik in een zeer  sportieve vakgroep zit vallen mijn activiteiten op dat gebied ( roeien, fietsen en zwemmen) een beetje in het water.  Experimenteren met koken vind ik ook leuk.

Werkt in