Foto van psycholoog K. Skokan

mw. K.E. Skokan

GZ-psycholoog

Katja Skokan is in 2011 afgestudeerd als GZ-psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam.

Verbinding maken
Gevraagd naar haar specifieke vaardigheden, vertelt Katja: “Met behulp van neuropsychologisch onderzoek, de 'puzzelstukken' zo aan elkaar weten te passen dat het onderzoek voor patiënt én arts verduidelijking geeft. Ik probeer verbinding te maken en blijf zoeken naar beweegredenen voor iemands handelen of denken. Mijn empathisch en analytisch vermogen helpen daarbij.”

Grote of kleine problematiek
We vroegen Katja waarom ze voor dit vak koos: “Tijdens een bijbaantje in een verzorgingstehuis merkte ik hoeveel invloed een beperking of aandoening kan hebben op iemands leven. Niet alleen voor de 'patiënt', maar voor diens hele omgeving. Of de problematiek nu groot of klein is: luisteren, aansluiten bij wat iemand belangrijk vindt en vooral kijken naar wat iemand wèl kan, maakt het grote verschil.”

Een stap vooruit             
Katja gaat tevreden naar huis, als: “Mensen met behulp van hun eigen krachtbronnen (soms na lange tijd) weer een stap vooruit kunnen. Mensen zijn sterker dan ze soms zelf denken.”

En verder?
“Mijn gezin met drie kinderen en mijn werk houden mijn leven dynamisch, geen dag is hetzelfde. Verder ben ik graag buiten.”

Werkt in