Medische psychologie

Foto van woorden 'mental health'

De psycholoog werkzaam in een ziekenhuis is deskundige op het grensvlak tussen de psychologie en de geneeskunde. De psycholoog richt zich op de psychologische aspecten en gevolgen van lichamelijke klachten of ziekte. Uw behandelend specialist kan u of uw kind verwijzen. De psychologische behandeling in het ziekenhuis is meestal kortdurend en gericht op medisch-psychologische problematiek. De psychologen in het ziekenhuis werken zowel voor de medische specialismen als voor de PAAZ.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

Locatie 95, 3e etage
08.30 - 17.00 uur

Polikliniek

79, 1e etage
08.30 - 17.00 uur

Over de afdeling

De psycholoog probeert in een intakegesprek samen met u te begrijpen waar uw klachten vandaan komen en wat er aan gedaan kan worden. Daarna zal een behandelplan opgesteld worden, met als doel de klachten op te heffen, te verminderen of hanteerbaar te maken.

Diagnostiek en behandeling vindt plaats in goed overleg met u en de verwijzend specialist bij wie u onder behandeling staat. Naast gesprekken kan een psycholoog gebruik maken van (neuro)psychologisch onderzoek. Zo kan de psycholoog een beter beeld krijgen van uw sterke en kwetsbare kanten. Dit onderzoek wordt verricht door een hiertoe opgeleide psychodiagnostisch werker.

Behandeling door een psycholoog in het ziekenhuis is meestal kort (4 tot 10 sessies) en gericht op direct aanpakken van het belangrijkste probleem. Behalve individuele behandeling middels gesprekstherapie kan ook groepsbehandeling geboden worden, bijvoorbeeld in het kader van hartrevalidatie of longrevalidatie.

Digitale ondersteuning

Binnen het Dijklander Ziekenhuis maken we ook gebruik van Therapieland.  Dit is een platform waar verschillende oefenmodules worden aangeboden. Daarmee kunt u thuis aan de slag, met uitleg en opdrachten gericht op uw klachten. Het is een beveiligde, persoonlijke online omgeving waar de medisch psycholoog samen met u naar de opdrachten kijkt die u heeft uitgevoerd. Therapieland kan u helpen zelf meer inzicht te krijgen in uw psychische gezondheid en de klachten die u ervaart. Daarnaast krijgt u concrete handvatten hoe met de klachten om te gaan. De thuisopdrachten ondersteunen u in uw herstel.

De voordelen van Therapieland op een rijtje:

 • U heeft beter inzicht in uw psychische klachten door zelf(standig) opdrachten te doen.
 • Het is prettig in de periode tussen de gesprekken met de medisch psycholoog zelf met het besprokene aan de slag te kunnen.
 • Op een tijdstip en tempo van uw keuze.
 • U kunt zelfstandig de opdrachten doen.
 • U krijgt feedback op uw opdrachten. Of het wordt besproken tijdens een consult.
 • U kunt op het platform vragen stellen en praten met de medisch psycholoog van Dijklander.
 • U kunt op uw eigen tempo werken met Therapieland en ook tussentijds stoppen met een opdracht.

De medisch psycholoog bespreekt Therapieland in het intakegesprek of in een van de vervolg gesprekken. Therapieland wordt altijd gecombineerd met gesprekken met de psycholoog.

De psycholoog in het ziekenhuis kan u onder andere helpen bij:

 • omgaan met chronische of ernstige ziekten, zoals kanker, diabetes, hartklachten of chronische pijn;
 • lichamelijke klachten waar (tot nu toe) geen medische oorzaak is gevonden;
 • symptomen die wijzen op cognitieve achteruitgang zoals geheugenklachten;
 • ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen of ziekte bij kinderen;
 • ernstige angst- en/of stressreacties ten gevolge van ziekte, opname en medische behandeling
 • diagnostiek en behandeling van psychopathologie en persoonlijkheidsstoornissen (lees hierover meer bij Psychiatrie)

Het psychologenteam bestaat uit 4 klinisch psychologen (KP), 1 klinisch neuropsycholoog (KNP), 7 GZ-psychologen, 4 GZ-psychologen in opleiding tot specialist (GIOS) en 2 psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG).

Interview: Noortje Keeman (GZ-psycholoog) over Therapieland

Externe links

De volgende links verwijzen naar websites die door het Dijklander Ziekenhuis worden aanbevolen. Het Dijklander Ziekenhuis heeft echter geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.