Foto mw. M.M.A. de Haan

mw. M.M.A. de Haan

Psycholoog, orthopedagoog

Na haar studie Pedagogische Wetenschappen, studeert Marleen in 2016 af in haar specialisatie orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden.

Over haar specifieke vaardigheden en de reden om voor dit vak te kiezen, vertelt Marleen: 'Vanuit de afdeling Medische Psychologie werk ik voor de kinderrevalidatie in Hoorn en de kindergeneeskunde in Hoorn en Purmerend. Bij de kinderrevalidatie doe ik voornamelijk diagnostiek. Ik vind het een uitdaging om voor elk kind te onderzoeken wat het nodig heeft om het beste tot ontwikkeling te komen. Het multidisciplinair samenwerken vind ik daarbij van grote meerwaarde omdat we samen een totaal beeld van het kind en zijn of haar eigen omgeving kunnen vormen.' 

'Bij de kindergeneeskunde zie ik kinderen en jongeren met diverse medisch psychologische hulpvragen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om medisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, ontwikkelingsproblemen of kinderen die klachten ervaren bij een (chronische) lichamelijke aandoening. Het geeft voldoening om samen met andere zorgverleners te onderzoeken hoe kinderen, jongeren en hun ouders hiermee geholpen kunnen worden. In mijn werk gebruik ik onder andere principes uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en hypnotherapie.
Tijdens mijn opleiding heb ik ontdekt dat ik de samenwerking tussen lichaam en geest heel interessant vind. Werken bij de medische psychologie sluit daar goed bij aan.' 

We vroegen Marleen waarom ze voor dit ziekenhuis heeft gekozen, ze antwoordt: 'Vanwege de fijne sfeer en de opleidingsmogelijkheden. Zo ben ik mij nu aan het specialiseren in de cognitieve gedragstherapie. Hiernaast ben ik opgegroeid in West-Friesland waardoor ik affiniteit heb met de regio.' 

Een geslaagde werkdag omschrijft Marleen zo: 'Ik heb lekker gewerkt als ik een dag heb gehad met afwisseling tussen verschillende taken zoals het uitvoeren van ontwikkelingsonderzoek, multidisciplinair overleg en individueel contact met kinderen en ouders. De gezellige koffiemomentjes en lunchpauzes met collega’s mogen daarbij niet ontbreken!' 

En verder?
In mijn vrije tijd hou ik van muziek maken, sociale activiteiten en erop uitgaan in de natuur.

Werkt in