Foto van Schooneman

mw. L. Schooneman - de Boer

Verpleegkundig specialist

Laura Schooneman-de Boer heeft in 2020 haar opleiding gehaald tot verpleegkundig specialist op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten van het Dijklander Ziekenhuis op locatie Hoorn en locatie Purmerend.

"Deze opleiding is een verrijking op mijn ervaring die ik heb opgedaan op de verpleegafdeling MDL. Tijdens mijn opleiding werkte ik altijd onder supervisie van de MDL-arts. Daarnaast werk ik nauw samen met de VS en MDL-verpleegkundige. Ik ga mij specialiseren op het gebied van IBD maar zie daarnaast ook alle andere patiëntcategorieën  voor de MDL. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, letterlijk vertaald: ontstekingsziekte van de darm, oftewel een chronische darmziekte. Veel voorkomen de vormen van IBD zijn Crohn en colitis ulcerosa."

Werkt in