Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

Een verpleegkundige die een patiënt toedekt

Hier helpen wij u verder als u klachten hebt die te maken hebben met uw spijsvertering of als u last hebt van uw slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, lever, galblaas, galwegen of alvleesklier. Ook kunnen mensen met chronische maag-, darm-, en leveraandoeningen bij ons terecht.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

Poli 78, eerste verdieping

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.

Verpleegafdeling

Vierde verdieping

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Scopiecentrum

Zesde verdieping, lift R

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Polikliniek

Locatie 27, begane grond.

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Scopiecentrum

Locatie 75, 1e etage

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Polikliniek

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Over de afdeling

Als u door uw huisarts bent doorverwezen naar de MDL-afdeling, dan leggen we u graag uit wat u kunt verwachten. Lees de informatie goed door, en stel uw vragen als u die heeft.

Praktische informatie

Bij een eerste bezoek aan de poli Maag-, darm- en leverziekten is het belangrijk dat u het volgende meeneemt:

  • geldig legitimatiebewijs
  • afspraakkaart
  • verwijsbrief

Als u foto’s heeft gekregen van een ander ziekenhuis op een cd-rom, dan wordt u verzocht ten minste drie dagen voor de afspraak op de poli deze cd af te geven op de afdeling Radiologie zodat die gegevens ingevoerd kunnen worden. De cd kunt u ook per post naar ons opsturen.

Gegevenswijziging
Wanneer uw naam, adres, verzekering of huisarts is gewijzigd, verzoeken wij u dit vóór het bezoek aan de specialist door te geven bij de patiënteninschrijving. Uw gegevens worden dan aangepast en u krijgt een nieuwe afsprakenkaart met daarop uw gegevens.

In het buitenland geweest
Bent u de afgelopen vier weken in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest of heeft u daar een bezoek gebracht aan de afdeling spoedeisende hulp? Dan is het belangrijk dat u dit bezoek bij de polikliniek meldt. In ziekenhuizen buiten Nederland komt de MRSA-bacterie veel voor. Als u per ongeluk besmet bent geraakt met deze bacterie dan is het voor ons belangrijk dit te weten. U hoeft er niet ziek van te zijn, maar u kunt wel drager zijn. 

Afspraak op de polikliniek

U komt op de polikliniek als u door uw huisarts bent doorverwezen. Bij een eerste bezoek is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt, uw afspraakkaart en de verwijsbrief van uw huisarts.

Meld u zich bij de balie van de MDL-poli. De assistente wijst u de wachtkamer en beantwoordt uw vragen over uw bezoek.

Als u via een ander ziekenhuis bij Dijklander komt, heeft u vaak al foto’s van een eerder consult. We ontvangen die graag op de afdeling Radiologie. U kunt deze persoonlijk langsbrengen, of per post naar ons opsturen.

U krijgt met verschillende mensen te maken. Zij geven u de beste zorg en ondersteuning. Vaak ziet u ook een verpleegkundig specialist. Dat is een verpleegkundige met een academische opleiding waardoor zij/hij taken van een arts kan overnemen. Een verpleegkundig specialist kan zowel verpleegkundige als medische taken verrichten. Hem/haar komt u tegen bij uw onderzoek, behandeling en controle. 

Op de poli MDL zijn 3 verpleegkundig specialisten werkzaam. Zij zijn allen gespecialiseerd in chronische ontstekingen en zien daarnaast patiënten met algemene klachten van het maagdarmstelsel.

Thuismeetapp voor IBD-patiënten

Als u een chronische darmontstekingsziekte heeft, kunt u met ingang van 1 april 2024 thuis uw eigen controles doen. Als u hiervoor in aanmerking komt, bespreekt uw zorgverlener dit met u. U kunt in de app uw ziektebeloop registreren door ingevulde vragenlijsten en thuismetingen. Bij een verandering in de gezondheid neemt de behandelaar contact op. Het scheelt een onnodig bezoek aan het ziekenhuis en u krijgt meer regie over het eigen zorgproces. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen door te bellen met de polikliniek of contact op te nemen via een e-consult.

Afspraak op de verpleegafdeling (locatie Hoorn)

De verpleegafdeling MDL 4E04 bestaat uit twee specialismes: maag-, darm- en leverziekten én nefrologie/interne geneeskunde. Als u wordt opgenomen op de afdeling MDL, dan is dit in de meeste gevallen op locatie Hoorn. Er zijn in totaal 27 bedden, verdeeld over 1-, 2-, en 4-persoonskamers. Op de afdeling werken diverse medewerkers waaronder het unithoofd, medisch specialisten, teamleiders, (regie)verpleegkundigen en voedingsassistenten (ook wel servicemedewerkers genoemd). Naast medisch specialisten, bestaat het team uit zaalartsen in opleiding (AIOS), artsen niet in opleiding (ANIOS) en leerling-verpleegkundigen.

Op de MDL-verpleegafdeling komt elke dag een arts kijken hoe het met u gaat. Dit kan een arts-assistent zijn onder supervisie van een MDL-arts, al dan niet samen met de MDL-arts. Tijdens dit bezoek kijkt en vraagt de arts hoe het met u gaat en zal hij/zij in samenspraak met u bespreken wat er verder nodig is qua behandeling. Het is natuurlijk ook mogelijk om buiten de visitetijden een gesprek aan te gaan met uw specialist. Als u dit wenst, kunt u dit aangeven bij de zaalverpleegkundige/-arts.

Afspraak bij het scopiecentrum

In het scopiecentrum worden veelvoorkomende onderzoeken gedaan:

  • Coloscopie (kijkonderzoek van de dikke darm),
  • gastroscopie (kijkonderzoek van de slokdarm, maag en eerste deel van de dunne darm) en
  • het bevolkingsonderzoek darmkanker.

U kunt zich op online op deze onderzoeken voorbereiden. U krijgt dan alle informatie voor uw bezoek. Wilt u hier meer over weten, lees hier meer.

De MDL-arts of verpleegkundig endoscopist verricht de onderzoeken. De onderzoeken kunnen plaatsvinden onder een roesje (slaapmiddel). U wordt dan voor een paar uur opgenomen op de uitslaapkamer.

Leerafdeling

Afdeling MDL/Nefrologie is één van de 5 afdelingen van het Dijklander Ziekenhuis met een leerafdeling. Op de leerafdeling krijgen de studenten de kans om de geleerde theorie direct in de praktijk te brengen. De student is zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces tot verpleegkundige en wordt in teamverband ‘coachend’ begeleid door een gediplomeerd verpleegkundige van de verpleegafdeling. Samen met collega-studenten draagt de student de verantwoordelijkheid voor een groep patiënten.

Een maag darm lever stelsel
Verpleegkundige op klompen

Onze specialisten

Wachttijden

Deze wachttijden zijn afhankelijk van uw persoonlijke en medische situatie en kunnen daarom in de praktijk afwijken.

Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Polikliniek
Regulier - 30 dagen 21 dagen 21 dagen