Scopiecentrum

Het Dijklander ziekenhuis heeft zowel op locatie Hoorn als op locatie Purmerend een Scopiecentrum. In het Scopiecentrum vinden kijkonderzoeken plaats. Dit zijn inwendige onderzoeken van de organen van het maag-darmkanaal of de longen. Dat gebeurt via een buigzame, bestuurbare slang met een camera. Op die manier sporen wij afwijkingen op en kunnen die in veel gevallen direct behandelen. Het Scopiecentrum is onderdeel van de vakgroep Maag, Darm, Lever.

Foto van Scopiecentrum Hoorn

Op deze pagina

Afspraak en contact

Bereikbaar ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Route: 6e verdieping
Bereikbaar ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Route: D1 (1e verdieping, vleugel D)

Over de afdeling

Op het Scopiecentrum werken verschillende disciplines zoals Maag-, Darm-, Lever (MDL) artsen,  Internisten, verpleegkundig endoscopisten, longartsen en chirurgen, ondersteund door endoscopieverpleegkundigen. Op het endoscopiecentrum worden de verschillende endoscopische ingrepen uitgevoerd.
Een afspraak voor een endoscopie wordt gemaakt via de behandelend MDL-arts, internist of longarts. Een aantal onderzoeken kan ook door de huisarts worden ingepland. 

Behandelingen

Endoscopie is een techniek voor onderzoek van het maag-darmkanaal en de longen. Sommige endoscopieën gaan via de mond zoals de gastroscopie en ERCP. Andere via de anus zoals de sigmoïdoscopie en coloscopie. Voorbeelden van onderzoeken die hier plaatsvinden zijn: het oprekken van een vernauwing in de slokdarm, het stelpen van een bloeding in het maag-darm stelsel, het verwijderen van poliepen in de dikke darm of het plaatsen van buisjes in de galwegen. De MDL-arts of verpleegkundig endoscopist verricht de onderzoeken.

Intakegesprek

Als u door de huisarts verwezen wordt voor een endoscopisch onderzoek waarbij een roesje wordt toegediend of door een medisch specialist anders dan de MDL-arts (bijvoorbeeld chirurg of internist) voor onderzoek met of zonder roesje, wordt u eerst uitgenodigd voor een intakegesprek.  Tijdens dit spreekuur krijgt u uitleg over het onderzoek en de bijbehorende voorbereiding. Hierbij wordt geïnventariseerd wat de risico’s zijn in het algemeen en voor uw gezondheidssituatie in het bijzonder. Een deel van de intakes kan inmiddels digitaal plaatsvinden, met behulp van Medify. Hierdoor hoeft een groot deel van de patiënten niet meer voor de intake naar het ziekenhuis te komen.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Heeft u meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? En is bij u een vervolgonderzoek nodig? In het Dijklander Ziekenhuis kunt u vervolgonderzoek laten doen. Zowel de locatie Hoorn als de locatie Purmerend zijn gecertificeerd voor het doen van dit vervolgonderzoek. Als het RIVM een ander ziekenhuis heeft voorgesteld, maar u liever naar het Dijklander Ziekenhuis komt, dan kunt u dit bij uw eigen huisarts aangeven.

Dagbehandeling

Heeft u voorafgaande aan het onderzoek geen rustgevend middel (roesje) gekregen? Dan kunt u in principe direct na afloop van het onderzoek naar huis. In het geval dat u wel een roesje krijgt, is sprake van een dagopname en slaapt u gemiddeld anderhalf uur uit. U kunt vervolgens naar huis, maar niet op eigen gelegenheid. U kunt na een roesje namelijk niet aan het verkeer deelnemen. Neem daarom een begeleider mee.
Mocht u langer moeten worden opgenomen, dan gaat u naar de verpleegafdeling van MDL in Hoorn.

Verpleegafdeling MDL (locatie Hoorn)

Op deze afdeling worden ziekten en klachten behandeld met betrekking tot de maag, darm en lever. De verpleegafdeling van Maag-, darm- en leverziekten heeft in totaal 13 bedden, verdeeld over 1-, 2- en 4-persoonskamers. Het team bestaat naast de tien specialisten uit twee zaalartsen, twintig verpleegkundigen of leerling-verpleegkundigen en zorgassistenten. Ook zijn er twee secretaressen werkzaam.

Links

Op de website van de maag- lever- darmstichting vindt u ook nuttige voorlichting.