Fysiotherapie

loopbrug

Fysiotherapie houdt zich bezig met het fysiek​ functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met klachten van het houdings- en/of bewegingsapparaat en de gevolgen van deze klachten voor het dagelijks functioneren. Het doel is dat de patiënt weer optimaal functioneert in het dagelijks leven. De behandeling richt zich dus vooral op de gevolgen van de aandoening voor het fysiek functioneren. Onderaan deze pagina vindt u foldermateriaal met betrekking tot uw fysiotherapeutische behandelingen.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

38, begane grond

Bereikbaar ma-vr van 8.00-16.45 uur
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.

Afmelden afspraak: 
u kunt zich ook afmelden via AfmeldenRevFys-Hoorn@dijklander.nl

Polikliniek

Locatie 22, begane grond
Bereikbaar ma-vr van 8.15-16.45 uur

 

Over de afdeling

De fysiotherapeuten van het Dijklander Ziekenhuis zijn zowel klinisch als poliklinisch werkzaam. U komt onder behandeling bij onze fysiotherapeuten als u moeite heeft met bewegen door bijvoorbeeld een aandoening of operatie. De fysiotherapeut beoordeelt samen met u de situatie, ook tijdens uw opname. Wat is er nodig om u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in uw woon-en werkomgeving? Samen met u proberen wij ervoor te zorgen dat uw functioneren niet achteruitgaat, of zelfs verbetert. Om het herstel te bevorderen kan de fysiotherapeut u begeleiden bij het verbeteren van uw lichamelijke functies, zoals kracht en lopen. Daarnaast kan de fysiotherapeut helpen bij het omgaan met mogelijke beperkingen. Wij werken tijdens uw behandeling samen met uw specialist, de verpleegkundigen en indien nodig andere paramedische diensten. De fysiotherapeutische begeleiding is individueel of in groepsverband.

Werkwijze

De fysiotherapeut zal een vraaggesprek voeren, een fysiotherapeutisch onderzoek verrichten en op indicatie een behandelplan opstellen, om samen met u te werken aan uw herstel.

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten tijdens een ziekenhuisopname veel spierkracht en conditie verliezen. Dit heeft als gevolg dat zij soms langer opgenomen zijn dan nodig of met een functionele achteruitgang het ziekenhuis weer verlaten. Het is dus van belang dat de patiënt tijdens de opname voldoende beweegt binnen zijn of haar mogelijkheden. De klinische fysiotherapeut kan u hierbij begeleiden en werkt samen met de overige disciplines. In samenspraak met de overige disciplines wordt bepaald wanneer u naar huis mag. Indien na ontslag uit het ziekenhuis fysiotherapie noodzakelijk is, in de thuissituatie of in een zorginstelling, draagt de klinisch fysiotherapeut de behandeling over aan een (perifere) fysiotherapeut.

Klinisch 

Tijdens een ziekenhuisopname kan uw behandelend specialist de fysiotherapeut inschakelen.

Poliklinisch

Poliklinische fysiotherapie is op verwijzing van de (intern) specialist mogelijk, zoals bij duizeligheidsklachten, en valproblematiek, klachten van de wervelkolom en long- en hartproblematiek. Poliklinische hartrevalidatie en longrevalidatie vinden in groepsverband plaats op de afdeling fysiotherapie.

Revalidatie 

Via uw behandelend revalidatiearts is een verwijzing mogelijk voor poliklinische multidisciplinaire revalidatie of kinderrevalidatie

Fysiotherapie tijdens opname

Wordt u opgenomen? Het is belangrijk dat u goed blijft bewegen. Lees hier wat u voor, tijdens en na uw opname kunt doen en bekijk onze tips en adviezen.

Revalidatiepolikliniek 

Poliklinische revalidatiebehandeling kan plaatsvinden in het Dijklander Ziekenhuis bijvoorbeeld na een amputatie, een CVA, bij (chronische) pijnklachten en bij kinderen met (senso)motorische problematiek. De fysiotherapeut maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam waarin naast de revalidatiearts, een ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en zo nodig een psycholoog of orthopedagoog deelnemen.

Meer informatie over:

 

Fysiotherapie in de geriatrie

De fysiotherapeut met een specialisatie in de geriatrie richt zich op de (hulpbehoevende) kwetsbare geriatrische patiënt alsook op de 'ouder wordende mens'. De fysiotherapeut richt zich niet alleen op de aandoening, maar het complex klinisch beeld en de functionele gezondheid van de patiënt staat centraal. Geriatrische syndromen die specifiek op hoge leeftijd voorkomen zijn spierzwakte, kwetsbaarheid, osteoporose, dementie en valproblematiek.

Het geriatrisch fysiotherapeutisch onderzoek en/of behandeling kunnen zowel curatief als preventief zijn en vinden plaats op de valpolikliniek, tijdens een geriatrisch consult of tijdens ziekenhuisopname. De fysiotherapeut richt zich vooral op het behoud van uw zelfstandigheid middels (beweeg)adviezen en/of oefentherapie.

Op de valpolikliniek wordt multidisciplinair onderzoek gedaan door de geriater, geriatrisch verpleegkundige en de geriatriefysiotherapeut naar de oorzaak van valincidenten en functionele mobiliteitsproblematiek. Na multidisciplinair overleg wordt het behandelplan bepaald.

Hartrevalidatie 

Een hartaandoening kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Poliklinische hartrevalidatie kan een effectief middel zijn om te leren omgaan met klachten als vermoeidheid, benauwdheid, pijn op de borst en angst. De fysieke training draagt ook bij aan het verbeteren van de lichamelijke conditie en kracht, het herwinnen van vertrouwen in het eigen lichaam en het hervatten van de dagelijkse bezigheden.

Indicaties voor hartrevalidatie na opname zijn bijvoorbeeld: een (dreigend) hartinfarct, een dotterprocedure met eventuele stentplaatsing, een pacemaker-of ICD plaatsing, angina pectorisklachten, een bypassoperatie, een klepvervanging of hartfalen.

De groepstrainingen vinden plaats onder begeleiding van twee fysiotherapeuten. Afhankelijk van de indicatie traint u twee keer per week gedurende zes tot twaalf weken. Naast fysieke training is het volgen van multidisciplinaire informatiemodules een mogelijkheid. Deze modules zijn gericht op gedrag, leefstijl, gevoelens en gedachten.

Longrevalidatie 

COPD kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Poliklinische longrevalidatie kan een effectief middel zijn om te leren omgaan met klachten, zoals kortademigheid/benauwdheid. De fysieke training draagt ook bij aan het verbeteren van de lichamelijke conditie en kracht, het herwinnen van vertrouwen in het eigen lichaam en het hervatten van de dagelijkse bezigheden.

De groepstrainingen vinden plaats onder begeleiding van twee fysiotherapeuten. U traint twee keer per week gedurende twaalf weken. Naast fysieke training bestaat de revalidatie uit multidisciplinaire informatiemodules gericht op medicatie, gedrag, leefstijl, gevoelens en gedachten.

Fysiotherapie bij duizeligheidsklachten

Duizeligheid is een veel voorkomende klacht en vaak multifactorieel bepaald. Een fysiotherapeutische behandeling is bij twee vormen zinvol:

Draaiduizeligheid

Mensen met 'Benigne Paroxismale Positieafhankelijke Draaiduizeligheid' (BPPD) hebben last van heftige, aanvalsgewijze, kortdurende draaiduizeligheid (meestal korter dan één minuut). De draaiduizeligheid ontstaat bij bepaalde bewegingen, zoals gaan liggen, omdraaien in bed, overeind komen en/of bukken. Deze klachten kunnen gepaard gaan met misselijkheid. De behandeling van BPPD bestaat uit het uitvoeren van een bepaalde manoeuvre, hetgeen een effectieve behandelmethode is tegen de duizeligheidsklachten.

Uitval of ontregeling van het evenwichtsorgaan 

Een zenuwontsteking van het evenwichtsorgaan (neuritis vestibularis) geeft, door uitval van het evenwichtsorgaan, plotseling duizeligheidsklachten. Dit ontstaat meestal na een virusinfectie. In het begin voelt men zich ziek (misselijk, braken) en heeft men valneigingen. Na de eerste week knapt men meestal op, maar daarna kan men last hebben van duizeligheid, instabiliteit en een verminderde belastbaarheid. In deze periode kan vestibulaire training zinvol zijn om het herstel te bevorderen of ter compensatie.

Manuele Fysiotherapie

De fysiotherapeut met een specialisatie in de manuele fysiotherapie richt zich op het diagnosticeren en behandelen van patiënten met complexe wervelkolom-gerelateerde gezondheidsproblemen of orthopedische neuromusculaire-problematiek in de extremiteiten. De behandeling bestaat uit karakteristieke manueel therapeutische mobiliserende en manipulerende technieken aan gewrichten van de wervelkolom en extremiteiten.

Indicaties voor manuele therapie zijn:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen,
  • hoge rugklachten al dan niet in combinatie met rib-en borstpijn.
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek
  • klachten in de gewrichten van armen en benen.
gewichtjes
krukken
badminton
step