Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

Een verpleegkundige die een patiënt toedekt

Hier helpen wij u verder als u klachten hebt die te maken hebben met uw spijsvertering of als u last hebt van uw slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, lever, galblaas, galwegen of alvleesklier. Ook kunnen mensen met chronische maag-, darm-, en leveraandoeningen bij ons terecht.

Op deze pagina

Afspraak en contact

De polikliniek, verpleegafdeling en het scopiecentrum zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
De verpleegkundig specialist is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.
Route:
Poli 78, eerste verdieping
Verpleegafdeling, vierde verdieping
Scopiecentrum, zesde verdieping, lift R
De polikliniek en het scopiecentrum zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
De verpleegkundig specialist is bereikbaar op donderdag en vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Route:
Locatie 75, 1e etage.
 
Bereikbaar ma-vr van 8.00 - 17.00 uur

Over de afdeling

Als u door uw huisarts bent doorverwezen naar de MDL-afdeling, dan leggen we u graag uit wat u kunt verwachten. Lees de informatie goed door, en stel uw vragen als u die heeft.

Praktische informatie

Bij een eerste bezoek aan de poli Maag-, darm- en leverziekten is het belangrijk dat u het volgende meeneemt:

  • geldig legitimatiebewijs
  • afspraakkaart
  • verwijsbrief

Als u foto’s heeft gekregen van een ander ziekenhuis op een cd-rom, dan wordt u verzocht ten minste drie dagen voor de afspraak op de poli deze cd af te geven op de afdeling Radiologie zodat die gegevens ingevoerd kunnen worden. De cd kunt u ook per post naar ons opsturen.

Gegevenswijziging
Wanneer uw naam, adres, verzekering of huisarts is gewijzigd, verzoeken wij u dit vóór het bezoek aan de specialist door te geven bij de patiënteninschrijving. Uw gegevens worden dan aangepast en u krijgt een nieuwe afsprakenkaart met daarop uw gegevens.

In het buitenland geweest
Bent u de afgelopen vier weken in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest of heeft u daar een bezoek gebracht aan de afdeling spoedeisende hulp? Dan is het belangrijk dat u dit bezoek bij de polikliniek meldt. In ziekenhuizen buiten Nederland komt de MRSA-bacterie veel voor. Als u per ongeluk besmet bent geraakt met deze bacterie dan is het voor ons belangrijk dit te weten. U hoeft er niet ziek van te zijn, maar u kunt wel drager zijn. 

U hebt een afspraak op de polikliniek

U komt op de polikliniek als u door uw huisarts bent doorverwezen. Bij een eerste bezoek is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt, uw afspraakkaart en de verwijsbrief van uw huisarts.

Meld u zich bij de balie van de MDL-poli. De assistente wijst u de wachtkamer en beantwoordt uw vragen over uw bezoek.

Als u via een ander ziekenhuis bij Dijklander komt, heeft u vaak al foto’s van een eerder consult. We ontvangen die graag op de afdeling Radiologie. U kunt deze persoonlijk langsbrengen, of per post naar ons opsturen.

U krijgt met verschillende mensen te maken. Zij geven u de beste zorg en ondersteuning. Vaak ziet u ook een verpleegkundig specialist. Dat is een verpleegkundige met een academische opleiding waardoor zij/hij taken van een arts kan overnemen. Een verpleegkundig specialist kan zowel verpleegkundige als medische taken verrichten. Hem/haar komt u tegen bij uw onderzoek, behandeling en controle. 

Op de poli MDL zijn 3 verpleegkundig specialisten werkzaam. Zij zijn allen gespecialiseerd in chronische ontstekingen en zien daarnaast patiënten met algemene klachten van het maagdarmstelsel.

U hebt een afspraak op de verpleegafdeling (locatie Hoorn)

Als u wordt opgenomen de afdeling MDL dan is dit in de meeste gevallen op locatie Hoorn. De verpleegafdeling van MDL heeft in totaal 13 bedden, verdeeld over 1-, 2- en 4-persoonskamers. Op de afdeling werken in totaal 10 specialisten, 2 zaalartsen, 20 verpleegkundigen of leerling-verpleegkundigen en zorgassistenten. Ook zijn er 2 secretaressen werkzaam.

U hebt een afspraak bij het scopiecentrum

In het scopiecentrum worden veelvoorkomende onderzoeken gedaan:

  • Coloscopie (kijkonderzoek van de dikke darm),
  • gastroscopie (kijkonderzoek van de slokdarm, maag en eerste deel van de dunne darm) en
  • het bevolkingsonderzoek darmkanker.

U kunt zich op online op deze onderzoeken voorbereiden. U krijgt dan alle informatie voor uw bezoek. Wilt u hier meer over weten, lees hier meer.

De MDL-arts of verpleegkundig endoscopist verricht de onderzoeken. De onderzoeken kunnen plaatsvinden onder een roesje (slaapmiddel). U wordt dan voor een paar uur opgenomen op de uitslaapkamer.

Een maag darm lever stelsel
Verpleegkundige op klompen

Onze specialisten

Wachttijden

Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Polikliniek
Regulier - 112 dagen 84 dagen 84 dagen
Onderzoek
Gastro-enterologie - - - -