Reumatologie

Patienten

U komt terecht bij Reumatologie als u last heeft van een aandoening aan of rond de gewrichten die niet ontstaan is door letsel. De reumatoloog stelt na onderzoek vast of u reuma heeft. Als dit zo is, helpt de reumatoloog u verder. De arts behandelt u en verwijst u door naar onze consulenten, therapeuten en andere medisch specialisten. Ook heeft de arts contact met uw huisarts.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

82, eerste etage
ma-vr van 8.00-16.45 uur

Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.

E-mail: reumatologie@westfriesgasthuis.nl  

 

Polikliniek

11, vleugel D0
Bereikbaar ma-vr van 8.30-17.00 uur

Over de afdeling

De reumatoloog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ontstekingsziekten van het bewegingsapparaat. Omdat bij veel van deze ziekten ook verschijnselen in de organen kunnen optreden spreekt men ook wel over systeemziekten. Gelukkig blijkt bij een deel van de patiënten die naar de reumatoloog worden verwezen geen sprake te zijn van een dergelijke ziekte. Die patiënten worden na uitleg en wanneer mogelijk met een individueel advies in principe terugverwezen naar de huisarts. Als er sprake blijkt van een reumatologische aandoening met chronische ontstekingsverschijnselen zoals artritis (gewrichtsontsteking), dan volgt meestal langdurige behandeling en begeleiding door de reumatoloog.

Sommige medicijnen die bij reumatische ziekten worden voorgeschreven, moeten via een infuus worden toegediend. Dat vindt dan plaats op de afdeling Dagbehandeling​.​​

Vaccinatie en medicatie ten tijde van corona (COVID-19)

Voor patiënten die behandeld worden met rituximab:
U bent door de overheid aangewezen om een derde coronavaccinatie te krijgen. Dit wordt Moderna of Pfizer. Er kan geen voorkeur voor één van beide worden aangeven. Uw arts zal zijn of haar patiënten selecteren en die een brief sturen namens de GGD. Deze brief volgt in het najaar. Met deze brief kunt u zich melden bij de GGD. Zonder brief krijgt u geen derde vaccinatie. De brief staat op naam en kunt u daarom niet aan iemand anders geven. De effectiviteit van de derde vaccinatie is nog niet geheel bekend en het blijft daarom wel zaak de algemene voorzorgsmaatregelen te blijven nemen.

Voor andere patiënten geldt:
De overheid heeft besloten dat er onvoldoende aanleiding is om u een derde coronavaccinatie te geven. Dit is gebaseerd op gegevens uit recent Nederlands onderzoek en is ook volgens het advies van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

Voor alle patiënten geldt:
Wij meten geen antilichamen tegen corona. Het is niet bekend welke concentratie antilichamen beschermend is en dit kan over de tijd veranderen. Het blijft daarom belangrijk de algemene voorschriften rondom corona te volgen, zoals handen wassen en het houden van 1.5 meter afstand. Gebruik laagdrempelig een neusmondmasker.”

Voor meer informatie over corona en reuma, kijk op: https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/coronavirus/.
 

Speciale spreekuren

Spreekuur reumaconsulent Hoorn en Purmerend

Op de poli Reumatologie krijgt u ook te maken met de verpleegkundig reumaconsulent (VRC). Dit  is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in reumatologie. Zij voert verpleegkundige taken uit en biedt in het haar spreekuur ondersteuning en begeleiding aan patiënten met een reumatische aandoening en hun naasten. Zij heeft een eigen verpleegkundig spreekuur als aanvulling op uw behandeling bij de reumatoloog. De VRC werkt onder supervisie van een reumatoloog en overlegt regelmatig met hem.

U kunt bij de verpleegkundig reumaconsulent terecht voor:

 • begeleiding bij uw chronische aandoening
 • uitleg en informatie over uw aandoening, klachten/beperkingen en eventuele behandelingen
 • voorlichting en instructie over medicijngebruik
 • advies over omgaan met klachten en beperkingen door uw aandoening en/of behandeling
 • doorverwijzing naar andere hulpverleners, in overleg met u en de reumatoloog
 • controle tijdens de behandeling, soms in combinatie met de reumatoloog, soms in plaats van de reumatoloog. De reumatoloog blijft echter verantwoordelijk voor uw behandeling.
 • vragen over inname en (bij)werking van de medicatie, opvlamming van de aandoening en andere vragen. Zij overlegt zo nodig met een aanwezige reumatoloog.

Spreekuur reumaconsulenten Hoorn:
Maandag t/m vrijdag

Spreekuur reumaconsulenten Purmerend:
Maandag en donderdag 

Ziektebeelden en behandeling

U kunt bij de afdeling Reumatologie terecht voor behandeling van de volgende ziektebeelden:

 • Artritis psoriatica
 • Artrose
 • Bindweefselziekten
 • Chronische gegeneraliseerde pijn
 • Jicht
 • Polymyalgia rheumatica
 • Reactieve artritis
 • Reumatoïde arthritis
 • Sclerodermie
 • Syndroom van Sjögren
 • Ziekte van Bechterew
Een nagelriemmicroscoop
Een anatomisch model van gewrichten

Wachttijden

Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - 60 dagen 30 dagen -

Algemeen

Ik ben allergisch voor bepaalde stoffen. Mag ik dan het vaccin?

Dat maakt alleen uit als je allergisch bent voor een bestanddeel van het vaccin. Deze ingrediënten zijn te vinden in de bijsluiter. Als je eerder een ernstige allergische reactie of ademhalingsproblemen hebt gehad na een vaccinatie, vertel dit dan aan de arts op de priklocatie voordat je de prik krijgt. Blijf na vaccinatie vijftien minuten bij de priklocatie zodat eventuele allergische reacties direct behandeld kunnen worden.  Informatie hierover vindt u op de website van het RIVM.

Ik heb corona gehad, mag ik gevaccineerd worden?

Per 2 april adviseert het RIVM dat als je al corona hebt gehad in het afgelopen halfjaar, één prik voldoende is.
Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie gebeurde, wordt wel nog de tweede vaccinatie geadviseerd. Deze aanpassing komt voort uit het advies van de Gezondheidsraad om onnodig medisch handelen te voorkomen. Het advies geldt voor alle drie de COVID-19 vaccins: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer en Moderna.

Uitzondering voor medisch hoog-risicogroepen. 
Voor mensen die onder de medisch hoog-risicogroep vallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Zij dienen zich uit voorzorg wel tweemaal te laten vaccineren, ongeacht een eventuele doorgemaakte besmetting met het coronavirus in het afgelopen halfjaar.

Ik moet binnenkort onder narcose voor een ingreep én wordt nog gevaccineerd, gaat dat samen?

Patiënten die gevaccineerd worden en binnenkort onder narcose moeten, wordt aangeraden minimaal twee dagen tussen vaccinatie en narcose te plannen. Indien mogelijk. Dit om te voorkomen dat ze last hebben van de bijwerkingen van de vaccinatie waardoor de operatie moet worden uitgesteld. Patiënten die gevaccineerd zijn en geopereerd worden, dienen evengoed preoperatief een COVID test (PCR) te laten afnemen.

02. Hoe kan ik zien wanneer ik een afspraak heb?

Via Mijn Dijklander kunt u zien wanneer en waar u de afspraak in het ziekenhuis heeft. Ter herinnering ontvangt u 48 uur van tevoren een SMS-bericht (dit bericht bevat vanwege privacy-wetgeving alleen de datum van de afspraak). U kunt ook bellen via het nummer van de polikliniek waar u een afspraak heeft.

09. Wanneer heb ik geen verwijsbrief nodig?

 • Als u onder controle blijft, ook al is dat bijvoorbeeld maar één keer in de twee jaar.
 • Als uw specialist tijdens een controle van een bestaande klacht een nieuwe klacht constateert. Uw specialist verwijst u dan zelf door, in plaats van bijvoorbeeld uw huisarts.
 • Bij spoedgevallen.

Als u zich zonder verwijsbrief op de polikliniek meldt, en er is geen sprake van bovenstaande uitzonderingen, dan worden de kosten niet door de verzekeraar vergoed, en moet u de factuur zelf betalen. Meer informatie vindt u hier.

Coronavirus - onverwachte besmettingen op afdeling in Purmerend

01. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Soms komt het voor dat een ziekenhuis te maken krijgt met een virus of een bacterie die zich, ondanks de zorgvuldigheid waarmee iedereen te werk gaat en alle maatregelen die we nemen, toch kan verspreiden in het ziekenhuis. Daaruit blijkt ook dat het coronavirus zich makkelijk verspreidt en niet altijd tegen te houden is.

03. Liggen alle vijftien patiënten nog in het ziekenhuis?

Nee, het merendeel van de patiënten is reeds met ontslag. Zij zijn opgenomen bij een andere zorginstelling of naar huis. Er is met de ontslagen patiënten contact geweest over deze situatie, ofwel via de instelling waar zij nu verblijven, dan wel via het ziekenhuis.

04. Welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van deze situatie?

 • Alle patiënten die op de afdeling lagen ten tijde van het ontdekken van de besmetting zijn getest. Evenals de patiënten op de direct naastgelegen afdeling.
 • Alle medewerkers werkzaam op de afdeling zijn getest.
 • De betreffende afdelingen zijn opgesplitst in drie delen: voor patiënten die negatief zijn getest, patiënten die nog wachten op een uitslag en patiënten die positief getest zijn. 
 • De patiënten die positief testten zijn direct geïsoleerd.
 • De medewerkers die positief testten zitten thuis conform de landelijke richtlijnen.
 • Nieuwe opnames komen alleen op het negatief geteste deel van de afdeling.
 • Patiënten die kamergenoot zijn of zijn geweest van een van de besmette personen zijn persoonlijk benaderd door het ziekenhuis of geïnformeerd via de zorginstelling waar zij nu verblijven.
 • De gezondheid van patiënten en medewerkers op de betrokken afdelingen wordt komende dagen nauwlettend in de gaten gehouden.
 • Patiënten die moeten worden opgenomen op de afdelingen neurologie of cardiologie, krijgen voorafgaand een PCR-sneltest, zolang het contactonderzoek nog loopt.

05. Zijn de maatregelen die het ziekenhuis neemt tegen corona nog wel voldoende?

Wij hanteren strikte veiligheidsmaatregelen wanneer het om het coronavirus gaat. Onze medewerkers worden laagdrempelig getest, voeren op de juiste momenten handhygiëne uit en we gebruiken bij zorg binnen de 1,5 meter persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook onze patiënten en bezoekers vragen wij maatregelen tegen de verspreiding van het virus in acht te nemen. Toch is het niet altijd te voorkomen dat er iemand besmet raakt. Het is voor het eerst in 1,5 jaar tijd dat dit in het Dijklander ziekenhuis op deze schaal gebeurt. Door patiënten met corona geïsoleerd te verplegen kunnen we verdere verspreiding voorkomen.

06. Gaat het bezoekuur nog door op deze afdelingen?

Ja, wij vinden het belangrijk dat onze patiënten hun bezoek kunnen ontvangen. Er gelden echter wel strikte afspraken voor bezoekers:

 • Elke patiënt op elke afdeling mag maar eenmaal per dag één bezoeker ontvangen.
 • De bezoekers desinfecteert handen voor en na bezoek en draagt een medisch mond-neusmasker (verkrijgbaar bij de ingang) gedurende het hele bezoek. Ook als zij zitten.
 • Het bezoek houdt altijd 1,5 meter afstand van de patiënten en medewerkers.

09. Kan ik getest worden in het ziekenhuis?

De patiënten van deze afdeling die nog in het ziekenhuis liggen, worden nauwlettend in de gaten gehouden en preventief getest door het ziekenhuis. De patiënten die opgenomen zijn geweest op de betreffende afdeling en al met ontslag zijn, hebben een test aangeboden gekregen in het ziekenhuis. Voor bezoekers of mensen die zich zorgen maken of symptomen van het virus vertonen geldt de gebruikelijke testroute via de plaatselijke GGD.

10. Is het ziekenhuis wel veilig?

U kunt erop vertrouwen dat we alles doen voor uw en onze veiligheid. Wij hanteren strikte veiligheidsmaatregelen wanneer het om het coronavirus gaat. Onze medewerkers worden laagdrempelig getest en we gebruiken bij zorg binnen de 1,5 meter persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is in het ziekenhuis op vele plaatsen handalcohol beschikbaar voor goede handhygiëne. Ook onze patiënten en bezoekers vragen wij maatregelen tegen de verspreiding van het virus in acht te nemen. Toch is het niet altijd te voorkomen dat er iemand besmet raakt. Het is voor het eerst in 1,5 jaar tijd dat zoiets in het Dijklander ziekenhuis op deze schaal is gebeurd. Door patiënten met corona geïsoleerd te verplegen kunnen we verdere verspreiding voorkomen.

11. Gaat mijn afspraak nog door?

Patiënten die de afgelopen dagen een poli-afspraak hadden bij de cardioloog, of neuroloog hebben geen risico gelopen vanwege de uitbraak op de afdeling. Ook als u komende week een afspraak heeft op de polikliniek dan kunt u gewoon komen. Zonder tegenbericht gaat uw afspraak gewoon door.

Aandoeningen, ziektebeelden en medicijngebruik

Ik krijg chemo- en/of immunotherapie. Kan ik de vaccinatie krijgen?

Ja, u mag u op ieder moment gevaccineerd worden, ook als u wordt opgeroepen en wordt (werd) behandeld voor kanker. Voor longkankerpatiënten die chemotherapie of immunotherapie krijgen, adviseren wij om dit bij voorkeur in de week voorafgaand aan de volgende kuur te doen.

Uitzonderingen hierop zijn:

- Binnen 3 maanden ná stamceltransplantatie;

- Tijdens of binnen 3 maanden ná behandeling met Rituximab;

Overleg dan met uw behandelend specialist.

Coronavirus - uitgestelde zorg

01. Gaat mijn behandeling of operatie nog door?

 • Poliafspraken en behandelingen gaan gewoon door,. Soms wordt een afspraak omgezet naar een telefonische afspraak of via videoverbinding . Als uw afspraak niet doorgaat, wordt u altijd door ons gebeld. U hoeft ons niet te bellen.
 • Moet je voor een controle, afspraak, of bevalling naar het Centrum voor geboortezorg? Kijk dan op de website van het Centrum voor geboortezorg voor meer informatie.
 • Voor sommige operaties is er een wachtlijst. Dit betreffen operaties die medisch gezien kunnen wachten zoals heupoperaties, liesbreuken en cosmetische ingrepen. De arts bepaalt op basis van medische noodzaak welke patiënten het eerst geopereerd worden. U wordt gebeld zodra er plek is. Bel ons daarom niet. Vaker bellen heeft geen invloed op het planningsproces.

Let op! Het ziekenhuis belt met een anoniem nummer.

03. Ik sta op de wachtlijst voor een nieuwe heup of knie, moet ik nog langer wachten?

Helaas heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat o.a. heup- en knieoperaties werden uitgesteld. Er is goed zicht op de patiënten die vallen onder de uitgestelde zorg. Daarom kunnen we een start maken met het inhalen van deze uitgestelde zorg. De beperking hierbij is dat we afhankelijk zijn van met name de beschikbaarheid van personeel. Daarom is opstarten van de uitgestelde zorg een zorgvuldig proces. Daarbij kijken we wat aan ingrepen in dagbehandeling gedaan kan worden, waar de verpleeghuizen en thuiszorg een rol kunnen spelen en hoe we zorg nog slimmer kunnen organiseren.

 • Heeft u al een operatiedatum staan? Zolang u niets hoort, gaat deze operatie door. U wordt gebeld als de afspraak afgezegd moet worden.
 • Hebt u nog geen datum doorgekregen? U ontvangt een telefoontje wanneer uw operatie wordt ingepland. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met ons. Vaker bellen heeft geen invloed op het planningsproces.

Coronavirus - op bezoek

Coronavirus - onze maatregelen

01. Wat zijn de regels als ik naar het ziekenhuis moet komen (patient en bezoek)?

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het Dijklander Ziekenhuis een aantal maatregelen genomen, maar vragen wij u ons ook te helpen verspreiding te voorkomen door: 

 • Kom niet naar het ziekenhuis als u klachten heeft die kunnen duiden op corona (koorts, hoesten, verkoudheid). Moet u toch in het ziekenhuis zijn, neem dan eerst telefonisch contact op met de poli of afdeling.
 • Draag een mondkapje gedurende uw hele bezoek in het ziekenhuis. Heeft u klachten  die kunnen duiden op corona? (koorts, hoesten, verkoudheid). Verwissel dan uw eigen mondmasker met een medisch mondkapje, te vinden bij de ingangen van het ziekenhuis. 
 • Kom zoveel mogelijk alleen uw een afspraak. Dit doen we om drukte in de wachtkamer te voorkomen. Indien nodig, mag er één mantelzorger mee.
 • In het ziekenhuis houdt u altijd 1,5 meter afstand tot andere patiënten, bezoekers en medewerkers. 
 • Bij alle ingangen van de locaties van het Dijklander Ziekenhuis staan borden met vragen . Volgt u deze instructies alstublieft op!
 • De regels rondom het bezoekuur zijn aangescherpt. U vindt de aangepaste bezoekregels hier.

Dank voor uw medewerking!

 

02. Moet ik een mondkapje op als ik naar het ziekenhuis kom?

Ja, sinds 1 december 2020 is het verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke binnenruimte, en wie dat niet doet riskeert een boete van 95 euro. De wettelijke verplichting geldt voor personen van 13 jaar en ouder in publieke binnenruimten. Dus ook in het ziekenhuis. Doe daarom om een eigen mondkapje op als u het ziekenhuis bezoekt voor een afspraak op de polikliniek of wanneer u iemand bezoekt. 

Als u al verkoudheidsklachten heeft (loopneus, hoesten of niezen), ook al heeft u geen corona, geef dat dan aan bij de ingang. Dan krijgt u een chirurgisch masker van het ziekenhuis op, ter vervanging van uw eigen masker.

04. Moeten medewerkers ook een mondkapje dragen?

Ja, ook de medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis dragen een mondkapje als zij in openbare ruimtes, poliklinieken en verpleegafdelingen zijn. Als zij in contact zijn met COVID-19 patiënten dragen zij een medisch mondkapje. Ook als zij binnen 1,5 meter van een patiënt komen, dragen zij bescherming.

07. Zijn er ook uitzonderingen op de mondkapjesplicht?

Als je stilzit op minstens 1,5 meter afstand van anderen mag je mondkapje af. Verder kan er een uitzondering worden gemaakt voor personen die vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking geen mondkapje kunnen dragen. Ook personen die het bijvoorbeeld vanwege een longaandoening benauwd krijgen, hoeven geen mondkapje te dragen.
Iedereen die om een van deze redenen geen mondkapje kan dragen, dient een faceshield te dragen. Voor wie dit niet zelf heeft, zijn deze bij de receptie van het ziekenhuis beschikbaar.

08. Worden patiënten en bezoekers geweigerd als zij geen mondkapje dragen?

Het belang van de gezondheid van andere patiënten, bezoekers en collega’s maakt dat een patiënt of bezoeker die weigert een mondkapje te dragen (zonder dat daar een geldige reden voor is), door ons mag worden geweigerd. Draagt u zonder geldige reden geen mondkapje, dan mogen wij de zorg uitstellen of u de toegang ontzeggen en kunnen we u helaas niet behandelen. Uiteraard geldt dit niet in situaties waarin spoedzorg nodig is. 

 

13. Word ik getest op corona als ik een operatie krijg?

Met ingang van maandag 14 juni 2021 wordt niet meer elke patiënt preoperatief getest op corona. We volgen hierin de landelijke richtlijn van de Federatie Medisch specialisten. Uw arts zal u informeren wanneer u voor uw operatie wel getest moet worden. Ook een zwangere die tijdens de bevalling naar de operatiekamer moest hoeft niet meer getest.

Coronavirus - contact

01. Is Bureau Zorgervaring bereikbaar?

De maatregelen die momenteel voor het ziekenhuis gelden, hebben ook gevolgen voor de aanwezigheid van onze medewerkers van Bureau Zorgervaring. Een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers is momenteel helaas niet mogelijk.

Zij zijn per mail bereikbaar via info@dijklander.nl. Mocht u digitaal geen mogelijkheden hebben, dan kunt u Bureau Zorgervaring (beperkt) telefonisch bereiken via 0229 - 257 613. Komt u in ieder geval niet naar het ziekenhuis met uw vragen.
Let op: u kunt niet bij Bureau Zorgervaring terecht met vragen over het verzetten of maken van afspraken, of inhoudelijke vragen over uw behandeling. Neem hiervoor contact op met de poli. Lees hier meer over wat Bureau Zorgervaring kan bieden.

02. Ik heb de corona-app geïnstalleerd, krijg ik nu elke keer als ik bij het ziekenhuis kom een melding?

Nee, als je in het ziekenhuis bent (geweest), krijg je niet automatisch een bericht.
Dat gebeurt alleen als je:
- zelf de app hebt,
- de COVID-19-patiënt zijn of haar codes heeft doorgegeven aan de GGD
- én je minstens 15 minuten dichtbij die patiënt bent geweest.

De app houdt overigens geen rekening met het feit of je wel of niet 1,5 meter afstand hebt gehouden (de app werkt op bluetooth) en of je een mondmasker droeg. Voor uitgebreide informatie over de werking van de app verwijzen wij naar: https://coronamelder.nl/nl

Veelgestelde vragen over videoconsulten

02. Ik heb geen DigiD, kan ik dan wel een videoconsult doen?

Nee, het is niet mogelijk om zonder DigiD een videoconsult te doen. Dit komt omdat u DigiD nodig heeft zodat u kunt inloggen op Mijn Dijklander. U kunt een DigiD aanvragen via https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren.

Kinderen
Om in te kunnen loggen op Mijn Dijklander en een videoconsult op te kunnen starten is een DigiD nodig van u of uw kind. Kinderen onder de 16 jaar hebben meestal nog geen DigiD. Er zijn in dit geval twee opties:

Optie 1: u - of uw kind - vraagt een DigiD aan via de website van DigiD én een machtiging om deze als ouder/voogd te mogen gebruiken.
Voordeel: De aanvraag is volledig digitaal. U krijgt de gegevens via de post thuisgestuurd.
Investering: Deze procedure duurt minstens 3 werkdagen.

Optie 2: u vraagt via het Dijklander Ziekenhuis een machtiging aan. Dit kan via dit formulier in te vullen: https://www.dijklander.nl/document/mcm/MA-00054-NL    
Vervolgens levert u dit machtigingsformulier in bij het Bureau Zorgervaring in het ziekenhuis. Hiervoor heeft u uw eigen ID-bewijs én die van uw kind, of bewijs van wettelijk gezag, nodig. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voor de machtiging ingaat. Zodra die machtiging rond is, kunt u inloggen met uw eigen DigiD en het patiëntenportaal - Mijn Dijklander - van uw kind inzien.
Voordeel: U hoeft geen DigiD voor uw kind aan te vragen.
Investering: Als u geen afspraak hebt staan, moet u speciaal voor deze machtiging bij het ziekenhuis langs om dit te regelen.

 

03. Hoe werkt de digitale wachtkamer of lobby?

De digitale wachtkamer werkt vergelijkbaar met de echte wachtkamer in het ziekenhuis. Als patiënt wacht u in de lobby/digitale wachtkamer tot de zorgverlener klaar is om het videoconsult te starten. De zorgverlener start het videoconsult.
Let op: na 15 minuten inactiviteit in de digitale wachtruimte logt DigiD automatisch uit en is opnieuw inloggen nodig.

04. Kunnen andere mensen meekijken met het videoconsult?

Nee, dit kan niet. Mijn Dijklander heeft een veilige inlog met DigiD waardoor niemand anders toegang heeft tot het videoconsult. Alleen de mensen die aanwezig zijn in de spreekkamer van de arts en de plek waar de patiënt zelf aanwezig is.

10. Kan ik een videoconsult voor mijn kind houden?

Om in te kunnen loggen op Mijn Dijklander en een videoconsult op te kunnen starten is een DigiD nodig van u of uw kind. Kinderen onder de 16 jaar hebben meestal nog geen DigiD. Er zijn in dit geval twee opties:

Optie 1: u - of uw kind - vraagt een DigiD aan via de website van DigiD én een machtiging om deze als ouder/voogd te mogen gebruiken.
Voordeel: De aanvraag is volledig digitaal. U krijgt de gegevens via de post thuisgestuurd.
Investering: Deze procedure duurt minstens 3 werkdagen.

Optie 2: u vraagt via het Dijklander Ziekenhuis een machtiging aan. Dit kan via dit formulier in te vullen: https://www.dijklander.nl/document/mcm/MA-00054-NL    
Vervolgens levert u dit machtigingsformulier in bij het Bureau Zorgervaring in het ziekenhuis. Hiervoor heeft u uw eigen ID-bewijs én die van uw kind, of bewijs van wettelijk gezag, nodig. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voor de machtiging ingaat. Zodra die machtiging rond is, kunt u inloggen met uw eigen DigiD en het patiëntenportaal - Mijn Dijklander - van uw kind inzien.
Voordeel: U hoeft geen DigiD voor uw kind aan te vragen.
Investering: Als u geen afspraak hebt staan, moet u speciaal voor deze machtiging bij het ziekenhuis langs om dit te regelen.

13. Mag ik een videoconsult opnemen?

U mag alleen een videoconsult opnemen als u toestemming vraagt van uw zorgverlener. De applicatie Skype biedt hier geen mogelijkheid voor. U moet dus zelf bekijken op welke manier u het gesprek wil opnemen. 

Corona vaccinatie

Fusie

01. Wat betekent de fusie voor patiënten?

Dankzij de fusie blijft de specialistische medische zorg in de regio. Landelijk beleid vraagt van ons om zorg efficiënt in te richten en meer samen te voegen. Zonder fusie zouden patiënten op termijn nog verder moeten reizen voor hun behandeling.

Dankzij de fusie blijft veel hetzelfde: de poliklinieken blijven gewoon open op alle locaties (Hoorn, Purmerend, Volendam en Heerhugowaard). De patiënt kan gewoon naar de dokter op het spreekuur op de polikliniek in de buurt.

02. Wat verandert er?

Groter aanbod
Het aanbod van specialismes in Purmerend en Volendam wordt uitgebreid. Zo is sinds de fusie ook geriatrie (zorg voor ouderen) en MaagDarmLever en scopie-onderzoek in Purmerend. Verder heeft Volendam sinds de fusie een pijnpoli.

 • Behandelingen op één locatie
  Sommige ziekenhuisopnames voor zwaardere behandelingen worden in Hoorn gedaan, andere minder complexe behandelingen juist in Purmerend. Sommige Waterlanders moeten dus naar Hoorn voor een ingreep, sommige West-Friezen moeten naar Purmerend. Zo houden we de zorg goed van kwaliteit en toegankelijk voor iedereen.
 • Verloskunde
  Vanaf 4 november 2018 zijn bevallingen in het nieuwe Centrum voor geboortezorg in het Westfriesgasthuis in Hoorn geconcentreerd. De zorg voor pasgeborenen is ook mee naar Hoorn verhuisd. Het is niet meer mogelijk om in het Waterlandziekenhuis te bevallen. De begeleiding van zwangerschap en de nacontroles blijven wel gewoon in Purmerend.
 • Spoedeisende Hulp
  In beide ziekenhuizen blijven de afdelingen Spoedeisende Hulp en Intensive Care bestaan.
  Net zoals nu al het geval is, zal de complexe spoedzorg alleen in Hoorn aangeboden worden.

03. Waar kan ik voor welke zorg terecht?

U kunt op elke locatie terecht voor het spreekuur van de dokter. Alleen sommige behandelingen of opnames worden in de komende jaren op een specifieke locatie aangeboden, waardoor we de kwaliteit van zorg op die plek verder kunnen verbeteren.

06. Gaat de fusie ook banen kosten?

Nee. De fusie is in de eerste plaats juist bedoeld om zorg en daarmee ook werkgelegenheid in de regio te behouden. Sinds maart 2018 is duidelijk dat er geen ontslagen nodig zijn, sterker nog, iedereen is keihard nodig om ongekend goed zorg te (blijven) bieden. Het natuurlijk personeelsverloop van een instelling schommelt op dit moment tussen de vijf en de tien procent. In het oorspronkelijke ondernemingsplan was een vermindering meegenomen van 100 fte. Als we (voorzichtig) uitgaan van vijf procent, dan betekent dat alleen al 100 fte uitstroom per jaar. Deze rekensom laat zien dat we per saldo mensen moeten aantrekken en dus niet ontslaan.