Reumatologie

Patienten

U komt terecht bij Reumatologie als u last heeft van een aandoening aan of rond de gewrichten die niet ontstaan is door letsel. De reumatoloog stelt na onderzoek vast of u reuma heeft. Als dit zo is, helpt de reumatoloog u verder. De arts behandelt u en verwijst u door naar onze consulenten, therapeuten en andere medisch specialisten. Ook heeft de arts contact met uw huisarts.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

82, eerste etage
ma-vr van 8.00-16.45 uur

Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.

E-mail: reumatologie@westfriesgasthuis.nl  

 

Polikliniek

11, vleugel D0
Bereikbaar ma-vr van 8.30-17.00 uur

Over de afdeling

De reumatoloog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ontstekingsziekten van het bewegingsapparaat. Omdat bij veel van deze ziekten ook verschijnselen in de organen kunnen optreden spreekt men ook wel over systeemziekten. Gelukkig blijkt bij een deel van de patiënten die naar de reumatoloog worden verwezen geen sprake te zijn van een dergelijke ziekte. Die patiënten worden na uitleg en wanneer mogelijk met een individueel advies in principe terugverwezen naar de huisarts. Als er sprake blijkt van een reumatologische aandoening met chronische ontstekingsverschijnselen zoals artritis (gewrichtsontsteking), dan volgt meestal langdurige behandeling en begeleiding door de reumatoloog.

Sommige medicijnen die bij reumatische ziekten worden voorgeschreven, moeten via een infuus worden toegediend. Dat vindt dan plaats op de afdeling Dagbehandeling​.​​

Vaccinatie en medicatie ten tijde van corona (COVID-19)

Patiënten met reuma krijgen van hun huisarts een uitnodiging voor de griepvaccinatie. Een aantal krijgt ook een uitnodiging voor een pneumokokkenvaccinatie. Zowel de griepvaccinatie (jaarlijks) als pneumokokkenvaccinatie (1 keer per 5 jaar) is veilig en wordt aangeraden voor alle patiënten die reuma remmende medicatie gebruiken.

Gebruikt u medicatie via een infuus op de dagbehandeling?
Dan is het advies om u halverwege tussen 2 infusen te laten vaccineren. Bij infusen met Rituximab wordt geadviseerd de vaccinaties tenminste 4 maanden na het laatste infuus en 4 weken vóór het nieuwe infuus te laten toedienen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek.

COVID-19 vaccinatie
De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie vindt dat voor patiënten met reumatische aandoeningen zonder uitzondering geldt: laat je vaccineren. Dit is veilig. Wanneer u een oproep krijgt voor de vaccinatie wordt door de Rijksoverheid bepaald.

Medicatie

Lees hier het advies van het Dijklander Ziekenhuis voor patiënten die reumamedicijnen gebruiken ten tijde van de Corona pandemie (COVID-19).

Herhaalrecepten

Controleer tijdig of u nog voldoende medicatie heeft. Vraag zo nodig een herhaalrecept tijdens uw afspraak met de reumatoloog of reumaconsulent. Wij adviseren medicijnen minimaal twee weken voordat ze op zijn aan te vragen. De arts en apotheek hebben tijd nodig voor het leveren ervan.

Mocht uw medicatie onverhoopt op zijn voordat u een afspraak heeft, dan kunt u deze aanvragen via telefoonnummer 0229 - 257 725 (Hoorn) of 0299 - 457 616 (Purmerend) of via een e-consult in Mijn Dijklander. Vermeld dan apotheek, medicijn, dosering en benodigd aantal.

Speciale spreekuren

Spreekuur reumaconsulent Hoorn en Purmerend

Op de poli Reumatologie krijgt u ook te maken met de verpleegkundig reumaconsulent (VRC). Dit  is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in reumatologie. Zij voert verpleegkundige taken uit en biedt in het haar spreekuur ondersteuning en begeleiding aan patiënten met een reumatische aandoening en hun naasten. Zij heeft een eigen verpleegkundig spreekuur als aanvulling op uw behandeling bij de reumatoloog. De VRC werkt onder supervisie van een reumatoloog en overlegt regelmatig met hem.

U kunt bij de verpleegkundig reumaconsulent terecht voor:

 • begeleiding bij uw chronische aandoening
 • uitleg en informatie over uw aandoening, klachten/beperkingen en eventuele behandelingen
 • voorlichting en instructie over medicijngebruik
 • advies over omgaan met klachten en beperkingen door uw aandoening en/of behandeling
 • doorverwijzing naar andere hulpverleners, in overleg met u en de reumatoloog
 • controle tijdens de behandeling, soms in combinatie met de reumatoloog, soms in plaats van de reumatoloog. De reumatoloog blijft echter verantwoordelijk voor uw behandeling.
 • vragen over inname en (bij)werking van de medicatie, opvlamming van de aandoening en andere vragen. Zij overlegt zo nodig met een aanwezige reumatoloog.

Spreekuur reumaconsulenten Hoorn:
Maandag t/m vrijdag

Spreekuur reumaconsulenten Purmerend:
Maandag en donderdag 

Ziektebeelden en behandeling

U kunt bij de afdeling Reumatologie terecht voor behandeling van de volgende ziektebeelden:

 • Artritis psoriatica
 • Artrose
 • Bindweefselziekten
 • Chronische gegeneraliseerde pijn
 • Jicht
 • Polymyalgia rheumatica
 • Reactieve artritis
 • Reumatoïde arthritis
 • Sclerodermie
 • Syndroom van Sjögren
 • Ziekte van Bechterew
Een nagelriemmicroscoop
Een anatomisch model van gewrichten

Wachttijden

Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - 60 dagen 30 dagen -