Medische psychologie

Foto van woorden 'mental health'

De psycholoog werkzaam in een ziekenhuis is deskundige op het grensvlak tussen de psychologie en de geneeskunde. De psycholoog richt zich op de psychologische aspecten en gevolgen van lichamelijke klachten of ziekte. Uw behandelend specialist kan u of uw kind verwijzen. De psychologische behandeling in het ziekenhuis is meestal kortdurend en gericht op medisch-psychologische problematiek. De psychologen in het ziekenhuis werken zowel voor de medische specialismen als voor de PAAZ.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

Locatie 95, 3e etage
08.30 - 17.00 uur

Polikliniek

79, 1e etage
08.30 - 17.00 uur

Over de afdeling

De psycholoog probeert in een intakegesprek samen met u te begrijpen waar uw klachten vandaan komen en wat er aan gedaan kan worden. Daarna zal een behandelplan opgesteld worden, met als doel de klachten op te heffen, te verminderen of hanteerbaar te maken.

Diagnostiek en behandeling vindt plaats in goed overleg met u en de verwijzend specialist bij wie u onder behandeling staat. Naast gesprekken kan een psycholoog gebruik maken van (neuro)psychologisch onderzoek. Zo kan de psycholoog een beter beeld krijgen van uw sterke en kwetsbare kanten. Dit onderzoek wordt verricht door een hiertoe opgeleide psychodiagnostisch werker.

Behandeling door een psycholoog in het ziekenhuis is meestal kort (4 tot 10 sessies) en gericht op direct aanpakken van het belangrijkste probleem. Behalve individuele behandeling middels gesprekstherapie kan ook groepsbehandeling geboden worden, bijvoorbeeld in het kader van hartrevalidatie of longrevalidatie.

De psycholoog in het ziekenhuis kan u onder andere helpen bij:

  • omgaan met chronische of ernstige ziekten, zoals kanker, diabetes, hartklachten of chronische pijn;
  • lichamelijke klachten waar (tot nu toe) geen medische oorzaak is gevonden;
  • symptomen die wijzen op cognitieve achteruitgang zoals geheugenklachten;
  • ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen of ziekte bij kinderen;
  • ernstige angst- en/of stressreacties ten gevolge van ziekte, opname en medische behandeling
  • diagnostiek en behandeling van psychopathologie en persoonlijkheidsstoornissen (lees hierover meer bij Psychiatrie)

Het psychologenteam bestaat uit 4 klinisch psychologen (KP), 1 klinisch neuropsycholoog (KNP), 7 GZ-psychologen, 4 GZ-psychologen in opleiding tot specialist (GIOS) en 2 psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG).

Externe links

De volgende links verwijzen naar websites die door het Dijklander Ziekenhuis worden aanbevolen. Het Dijklander Ziekenhuis heeft echter geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

Nederlands Instituut voor Psychologen
Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie
Landelijke Vereniging Medisch Psychologen (LVMP)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)