Cardiologie

Het specialisme Cardiologie houdt zich bezig met alle problemen die kunnen ontstaan in hart en bloedvaten zoals angina pectoris, hartinfarcten, hartritmestoornissen en hartfalen. De afdeling Cardiologie bestaat uit een polikliniek met speciale spreekuren, een kliniek, een afdeling CCU (Coronary Care Unit) en een EHH (Eerste Hart Hulp).

Een verpleegkundige die bloeddruk meet

Op deze pagina

Over de afdeling

Voor een afspraak op de polikliniek Cardiologie is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Aanmelden voor uw afspraak

In Hoorn kunt u zich voor zowel poli 72 als voor poli 74 aanmelden bij poli 72. Naast de balie van poli 72 staat een aanmeldzuil. Door middel van de barcode op uw afsprakenkaart, rijbewijs of ID/paspoort kunt u zich digitaal aanmelden voor uw afspraak en tegelijkertijd controleren of al uw gegevens nog kloppen. Komt u voor het inloopspreekuur voor het ecg (hartfilmpje), dan vragen we of u zich aan de balie van poli 72 wilt melden voordat u plaats neemt in de wachtkamer van poli 74.

Op de overige locaties kunt u zich melden bij de doktersassistente van de polikliniek cardiologie met uw afsprakenkaart, rijbewijs of ID/paspoort en recente medicatielijst.

Specialistische afdelingen

Hartkatheterisatie

In het Dijklander Ziekenhuis worden dagelijks hartkatheterisaties en pacemakers/Reveal® implantaties uitgevoerd. Op de afdeling werken op het gebied van patiëntenzorg medewerkers, die allemaal gespecialiseerd verpleegkundigen/hartfunctielaboranten zijn. Een geplande hartkatheterisatie of pacemakerimplantatie vindt meestal poliklinisch plaats, maar soms wordt u opgenomen (klinisch).

Hartbewaking (Coronary Care Unit, CCU)

Op de hartbewaking wordt intensieve zorg wordt verleend aan patiënten met acute of in ernst toegenomen chronische problematiek. Hierbij kunt u denken aan bijv. instabiele pijn op de borst klachten, acuut hartinfarct, acuut of ernstig toegenomen hartfalen, ritme- en geleidingsstoornissen, acute pericarditis en ernstig kleplijden.

Eerste Hart Hulp (EHH)

De Eerste Hart Hulp is een aparte afdeling, verbonden met de hartbewaking. Mensen kunnen er terecht bij het vermoeden van klachten van het hart. De patiënten liggen maximaal vier uur op de EHH. In deze tijd wordt onderzocht of de klachten door het hart veroorzaakt worden. Onderzoeken die o.a. verricht kunnen worden zijn: bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG), röntgenfoto, inspanningstest en echo onderzoek van het hart. Daarnaast wordt de patiënt geobserveerd en wordt de bloeddruk en ritme bijgehouden.

Naar het AMC of OLVG
Als op de EHH de diagnose ’acuut hartinfarct’ met specifieke ECG afwijkingen wordt gesteld, krijgt de patiënt direct medicijnen toegediend en wordt hij/zij vervoerd naar het AMC of OLVG om bijvoorbeeld te worden gedotterd. Omdat het team in het AMC of OLVG tegelijkertijd is gewaarschuwd, staan ze daar al klaar om meteen in actie te komen.

Speciale spreekuren

Het meten van de bloeddruk
Een ECG afbeelding

Patiëntenvoorlichting

Wachttijden

Afdeling Enkhuizen Heerhugowaard Hoorn Purmerend Volendam
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 20 dagen 6 dagen 15 dagen 5 dagen 20 dagen